• Hans Boot & Aart Tóth.

    Foto: Henk de Reus.

Door de bomen het Bos(ch) niet meer zien

Ik vind dat er een verbod moet komen op namen van wijken of huizen die ongeveer hetzelfde klinken. U kent vast wel de nieuwe wijk ‘Kakkum’. Welnu, daar heb je ‘GGZ Dijk en Duin’, ‘Landgoed Duin en Bosch’ en vroeger ook nog ‘GGZ Duin & Bosch’ waar je heenging als er een schroefje los zat. Om verwarring in het hoofdwerk te voorkomen, heet het landgoed nu ‘Nieuw Koningsduin’ in Bakkum, voorzien van diverse kapitale onderkomens voor welgestelden der aarde die het hoog in de bol hebben. Vandaar de bijnaam.

 

Het landgoed ligt blijkbaar lekker in het gehoor gezien de vele naamsverbasteringen ervan. In de praktijk zorgen deze voor verwarring. Zo is er Theater Koningsduyn in Geesterhage en Hotel Koningsbosch, met restaurant ‘Aan het Bosch’. Allemaal met ‘sch’ om terug in de tijd te gaan en het wat chiquer te laten klinken. Duizelen de ‘boschen’ en ‘duinen’ u ook?

 

Ik blijf mezelf en ben wars van al die kukeleku. Als ik een banketbakkerij had, zou ‘ie gewoon ‘Taartje van Aartje’ heten. Met of zonder streepje op de o in mijn achternaam, ik laat me door niemand het bosch insturen...

 

Aart Tóth