• Foto: Henk de Reus

    Henk de Reus

Emotie bij filmhuis

Ik loop langs filmhuis Corso waar zoveel om te doen is. Een geweldige culturele en maatschappelijke instelling, of bedrijf, zo je wilt. Een groep ouderen voorzien van stokken en rollators gaat de bios in. Maar waarom op zo'n vreemd tijdstip?

Bedrijfsleider Bianca vertelt desgevraagd dat het de leden van een filmclub zijn. Zij hebben een gehele zaal ter beschikking om een nostalgische voorstelling te bekijken. Zal ik daar een foto van maken en artikel aan spenderen? Maar dan zie ik twee dames die met papier en pen in de hand de bezoekers aanspreken. Het zijn Ria du Prie en Maria Zaleska van de actiegroep 'Corso moet blijven'. Ze verzamelen medestanders voor het behoud van het filmhuis. ,,Dus over twee jaar is dit er niet meer bij?" hoor ik een wat fragiel ogende vrouw zeggen. Haar metgezelin is in gedachten verzonken, maar antwoordt dan: ,,Ach misschien zijn wij dan toch al dood."

Ai! Die was raak! Het geeft de urgentie aan. Met niets doen valt het doek definitief voor deze voorziening. Ria en Maria sporen belangstellenden aan een steunbetuiging te sturen naar corsomoetblijven-doemee@drieblad.nl. Dat niet iedereen van de seniore filmclub over internet beschikt mag de show niet bederven. ,,Gewoon de kinderen of kleinkinderen inschakelen!" adviseren ze monter. Wie weet overstijgt het gebouw dan toch de dood...

Aart Tóth