• Hans Boot en Aart Tóth.

    Foto: Henk de Reus.

Gelukszoekers

Gespreksstof in ons dorp op een glibberig vlak. Ja, ik zal hier wel de toorn van sommige lezers over me afroepen. Zijn het nou vluchtelingen, asielzoekers, statushouders of migranten die hun heil zoeken in Europa, Nederland en Castricum? Zelfs de overheid zaait verwarring.

Toch heeft Castricum als een van de eerste gemeenten een keuze gemaakt om eigen inwoners te verkiezen boven migranten bij sociale woningtoewijzing. Wie zijn mening poneert kan het predicaat 'rechts', 'links' of 'racist' opgespeld krijgen.

'Vluchtelingen' die zich in een oorlogssituatie bevinden, moet je natuurlijk helpen. Ik vind dat anders bij migranten en/of asielzoekers die vanwege economische motieven naar Europa komen. De zogeheten 'gelukszoekers'. Hen een snelle respons binnen vier weken geven moet toch mogelijk zijn? Dat is niet racistisch, linksom of rechtsom bekeken. Maar hen jaren in onzekerheid over hun verblijfsstatus te laten verkeren en dan alsnog terugsturen, is onmenselijk. Dat noem ik nou: iemand het antwoord 'schuldig' blijven!

Aart Tóth