Columns

Hans Boot en Aart Tóth. Foto: Henk de Reus

Columnist:

Boot en Toth

Door de bomen het Bos(ch) niet meer zien

Ik vind dat er een verbod moet komen op namen van wijken of huizen die ongeveer hetzelfde klinken. U kent vast wel de nieuwe wijk ‘Kakkum’. Welnu, daar heb je ‘GGZ Dijk en Duin’, ‘Landgoed Duin en Bosch’ en vroeger ook nog ‘GGZ Duin & Bosch’ waar je heenging als er een schroefje los zat.

Hans Boot en Aart Tóth. Foto: Henk de Reus

Columnist:

Boot en Toth

Stinkende zaakjes

Net als voorgaande jaren mogen paarden en honden vanaf 1 mei nog maar beperkt het Castricumse strand op. Alleen vóór 10.00 uur 's ochtends kunnen ze rondjes rennen, een duik in zee nemen en uitwerpselen uitstoten. Het irriteert mij als eigenaren dat niet opruimen.

Hans Boot en Aart Tóth. Foto: Henk de Reus

Columnist:

Boot en Toth

Verlicht

Jarenlang voerde de overheid de regie over vervoer, energie en zorg. Tot tevredenheid, ook in Castricum. Het was een eerlijk systeem waaraan ieder zijn steentje bijdroeg via de belasting.

Hans Boot en Aart Tóth. Foto: Henk de Reus

Columnist:

Boot en Toth

Genen

Als ik door Castricum loop vermoed ik dat diverse dorpsgenoten een defect in het DNA hebben. Een cadeautje van hun ouders. Zelf ben ik de eerste om te roepen dat ik ook wat afwijkingen vertoon. Zo heb ik bij serieuze gesprekken moeite mijn lachen in te houden.

Hans Boot en Aart Tóth. Foto: Henk de Reus

Columnist:

Boot en Toth

Gelukszoekers

Gespreksstof in ons dorp op een glibberig vlak. Ja, ik zal hier wel de toorn van sommige lezers over me afroepen. Zijn het nou vluchtelingen, asielzoekers, statushouders of migranten die hun heil zoeken in Europa, Nederland en Castricum? Zelfs de overheid zaait verwarring.

Hans Boot en Aart Tóth. Foto: Henk de Reus

Columnist:

Boot en Toth

De vierde dimensie

Zoals sommigen van u weten ben ik opgegroeid in Amsterdam. Ik koester goede herinneringen aan de kleine driekamerwoning aan de John Franklinstraat 74.

Hans Boot en Aart Tóth. Foto: Henk de Reus

Columnist:

Boot en Toth

Knallende start

Collega Hans Boot mocht dit jaar aftrappen met deze befaamde column. Ook ik wens u veel voorspoed toe in 2019.

Hans Boot en Aart Tóth. Foto: Henk de Reus

Columnist:

Boot en Toth

Zakkenvullers

Marktwerking in de zorg zou eenieder baten. Welkom in fabeltjesland! Het nieuwe zorgkruis bleek niet van zilver, maar met diamanten bezet te zijn. “We verdelen de kosten onder de armen.” Het zogeheten ‘solidariteitsprincipe’. De dikke winst steken de directeuren onder hun eigen oksels, zeker?

Hans Boot en Aart Tóth. Foto: Henk de Reus

Columnist:

Boot en Toth

Schoon straatje

Het lijkt eeuwen geleden dat straatvegers de reinheid van de openbare ruimte verzorgden. Nu maken borstelwagens de dienst uit. Bij dagmarkten is het prima opgelost, buiten Castricum om dan. Zoals het 'heurt' ruimt de uitbater van de kraam zelf zijn rommel op.

Pagina's