ALV gemeente en Dorpsbelang

22-05-2019, 15:20 | Lezersnieuws | GDB Castricum

Datum:

maandag 27 mei 2019, 20:00

Locatie:

Mozartlaan 1
Kruispunt
Akersloot

Gemeente en Dorpsbelang www.gemeentedorpsbelangcastricum.nl

Agenda Algemene Ledenvergadering GDB , in het Kruispunt , Mozartlaan 1-A te Akersloot dd 27-mei 20.00 uur. 1: Opening 2: Notulen 15 oktober 2018 3: Ingekomen stukken en mededelingen 4. Bestuursaangelegenheden 5. Fractieaangelegenheden 6. Jaarrekening en begroting 7. Politiek relevante onderwerpen 8. Diverse onderwerpen (Raadsleden, commissieleden) 9. Actuele onderwerpen en thema avond 10. Rondvraag 11 :Sluiting