• Kiekjes uit de kleutervioolles

    Diverse fotografen

Kleuterviool, info voor ouders

08-06-2018, 13:22 | Lezersnieuws | J?rgen Rodemeier

Datum:

maandag 18 juni 2018, 20:00 tot 21:00

Locatie:

Hogeweg 8
Muziekschool
Uitgeest

Kleuterviool
Informatieavond voor ouders

Het is zelden te vroeg om met de vioolles te beginnen. Met de beproefde Suzuki-methode kunnen kinderen al vanaf 3 jaar aan de slag! Met spelletjes, klappen, zingen en bewegen, leggen we de basis voor het spelen van de eerste liedjes op de viool. We combineren een groepsles met momenten van individuele aandacht voor elk kind. De liedjes leren we door te zingen en te bewegen, maar ook door thuis naar de CD te luisteren. E?n ouder is altijd bij de les betrokken en krijgt handvatten om met het kind thuis te oefenen. Als ouder neemt u zelf de beslissing, of het kind viool mag leren spelen. Om te beginnen krijgt de vader of moeder een aantal lesjes op de viool. Het kind begint pas, als het zelf zegt dat het ook viool wil spelen. Kinderen willen natuurlijk altijd hetzelfde doen als de ouders, dus dat komt in 99 % van de gevallen goed. Het is mogelijk om via de docent violen in alle maten te huren.

Ouderavond Op deze avond krijgt u informatie over de gebruikte methode en kunt u kennismaken met de docent. Maandag, 18 juni 2018, 20 ? 21 uur. Locatie: NMU, Nieuwe Muziekschool Uitgeest, Hogeweg 8,1911 CH Uitgeest, lokaal 1.2. Deze avond is voor ouders uit Uitgeest ?n Castricum. Het is de bedoeling dat bij voldoende animo in beide plaatsen een kleuterviool-groepje van start gaat.

Meer informatie vindt u op de website https://dekleuterviool.nl/ of u belt naar 06-47951370. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wilt u zich a.u.b. wel van tevoren aanmelden bij de docent J?rgen Rodemeier, juro@telfort.nl of 06 4795 1370.