• Bloeiende berm

    Robert Emeis

Bloeiende bloemenweides in parken en bermen

10-02-2019, 17:58 | Lezersnieuws | Mireille

Raadsinformatieavond met Bijzzzaak voor een buzzing Castricum

Afgelopen donderdag was het thema van de raadsinformatieavond ‘biodivers groenbeleid in Castricum’, met in het bijzonder aandacht voor de bij. De raad informeerde zich grondig en er werd geluisterd naar burgers met deskundigheid over de aanpak. Natuurlijk was werkgroep Bijzzzaak voltallig aanwezig en de bijeenkomst stemde optimistisch.

Het streven werd uitgesproken om onze volop aanwezige groenstroken op te waarderen en zo onze leefomgeving aantrekkelijker en gezonder te maken. Dit kan gebeuren door ze (gedeeltelijk) om te vormen naar bloemenweides, wat zal zorgen voor een vergroting van de biodiversiteit met een toename van bijen en vlinders als gevolg. Daarnaast zullen ook vogels en andere dieren kunnen profiteren, door een stijging van het voedselaanbod. En wie vindt het nu niet fijn om op een mooie zomerdag een kleurrijke weide te zien met daarboven het gezoem en gefladder van bijen en vlinders, en vogels die vrolijk kwinkeleren?

Behalve meer bloemen valt ook te denken aan het verrijken van plantsoenen en parken met bloembollen, bessenstruiken en fruitbomen. Dit leidt niet alleen tot een grotere natuurlijke rijkdom, maar biedt ook meer variatie. Natuurlijk worden speelplekken voor kinderen in stand gehouden en wordt rekening gehouden met de wensen van hondenbezitters en andere gebruikers van het openbaar groen. Ook de (verkeers-)veiligheid blijft een belangrijk aspect.

Hoe kan dit nu worden bereikt? Alleen al door minder te maaien kunnen bloemen de kans krijgen zich te ontwikkelen en te bloeien, om zo een prachtig boeket te vormen. En met wat inspanning is er nog veel meer mogelijk. Zo heeft Bijzzzaak het over het creëren van zogenaamde ‘parels’ in ons dorp waar een strook groen kan worden veranderd in een prachtig stuk natuur. Zo is ‘De Mient bloeit!’ een van de eerste projecten in dit kader en uit de reacties is gebleken dat dit soort initiatieven door bewoners uit de buurt wordt gewenst en gedragen. Uit de raadsinformatieavond kwam dit ook duidelijk naar voren: we moeten het samen doen!

Op eerdere oproepen van Bijzzzaak in de krant is door veel Castricummers gereageerd en op basis van hun tips is een overzicht van ‘wensplekken’ in kaart gebracht, zogenaamde kansrijke groenstroken. Hiermee zal binnenkort aan de slag worden gegaan. Er is dus duidelijk draagvlak en dat is ook nodig om deze plannen te realiseren.

Bijzzzaak heeft vertrouwen in deze veelbelovende aanpak. Wil je je ook actief inzetten om meer te doen voor de bijen of heb je een stuk groen op het oog dat je bijvriendelijker zou willen maken, dan kun je op www.bijzzzaak.nl vinden wat je kunt doen. En als je gewoon interesse hebt, kunt je je altijd inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van projecten en activiteiten. Bee a heroe en draag ook bij aan een buzzzing Castricum!