• Marjo Husslage

    P. van Gent
  • Cees Mooij

    M.A. Husslage
  • Peter Heeremans

    M.A. Husslage

De SP presenteert haar kandidaten voor de verkiezingen.

10-01-2018, 17:02 | Lezersnieuws | Marjo

De SP heeft op de eerste drie plaatsen op de lijst kandidaten uit drie kernen van onze gemeente:

Marjo Husslage uit Castricum als lijsttrekker, Cees Mooij uit Limmen en Peter Heeremans uit Akersloot.

Onder de bezielende leiding van Marjo Husslage is de fractie de afgelopen jaren enorm gegroeid in het raadswerk. Met de inmiddels opgedane ervaring met en kennis van besturen op lokaal niveau gaat de nieuwe fractie zich inzetten voor bekende SP thema’s zoals de zorg, sociale woningbouw, vermindering van de kloof tussen arm en rijk in onze gemeente. En natuurlijk ook voor een veilige omgeving, voor duurzaamheid, natuur en milieu en voor een goede opvang en begeleiding van statushouders. Wilt u weten hoe de SP dit  wil gaan doen? Kijk verder op onze website www.castricum.sp.nl voor het verkiezingsprogramma en de overige kandidaten. Ook kunt u door het invullen van het contactformulier op de website een papieren versie van het programma aanvragen.