• Witte duinen bij Heemskerk

    Jan Castricum

Geef PWN niet de schuld van bomenkap

23-02-2019, 13:07 | Lezersnieuws | Adrie

Met enige regelmaat verschijnen er brieven in de krant van mensen die veel pijn voelen bij gekapte bospercelen in het Noord-Hollands Duinreservaat. Ik ben groot liefhebber van de duinen, ik kom er vaak, ik zet me in voor natuurbescherming. Maar ik ben geen tegenstander van het beheer van PWN. Ik heb er veel respect en begrip voor. Natuurlijk houd ik niet van het slagveld dat is aangericht als een perceel gekapt is. Natuurlijk vind ik zo’n shovel en rupsbandsporen in de natuur een akelig gezicht.

Hoe kan ik er dan begrip voor hebben? Op de eerste plaats is PWN heel eerlijk en oprecht met serieus natuurbeheer bezig. Dat kost geld en levert ze per saldo niets op. Op de tweede plaats is ze daar helemaal niet vrij in. Het Duinreservaat valt onder Natura2000, en dat heeft een belangrijke consequentie: dat beschermt heel krachtig een aantal met name genoemde natuurwaarden die uniek zijn voor Europa. Ik hoop dat de klagers zich dat bewust zijn. Binnen Nederland, dat overvol is en waar elk stukje land onder druk van mensen staat, is een enorm gebied aangewezen waarvan elke overheid zegt: dit is voor planten en dieren bedoeld, de mens is er te gast.

Die Europees beschermde waarden in het Duinreservaat zijn helaas niet de bossen, maar vooral karig begroeide duinen en open gebieden waar de elementen vrij spel hebben. Die af en toe onderstuiven. Waar duinen kunnen lopen. Waar soms het zand weer zichtbaar wordt. Waar mosjes groeien, en in de loop der jaren een hele ontwikkeling aan plantengroei plaatsvindt. Zonder die speciale waarden zou het duingebied niet beschermd zijn tegen de bestuurders in ons land die zoveel mogelijk land voor economische doelen willen gebruiken. En zo weinig mogelijk aan natuur willen uitgeven. Ik accepteer dan de bomenkap die hier en daar noodzakelijk is voor de versterking van die waarden.

De ware bedreiging van het Duinreservaat is de nooit ophoudende invloed die mensen erop uitoefenen. Met bouwplannen, luchtvervuiling, landje-pik, aanwezigheid. Natura2000 is een schamele manier om de natuur hiertegen te verdedigen. Schamel, want het dwingt de natuurbeheerders tot lastige keuzes met beperkte middelen. En uiteindelijk is wat ze doen het gevolg van democratische keuzes. Misschien kost het burgers moeite om hier invloed op uit te oefenen, maar het kan wel degelijk. PWN kan u dat zelf heel goed uitleggen.

Adrie Lute
Vrijwilliger Castricum
Stichting Duinbehoud