• de kruising Rijksweg - Visweg in Limmen

    Hannie Lutke Schipholt

GroenLinks: “De rotonde in Limmen had er al moeten liggen.”

07-03-2018, 09:57 | Lezersnieuws | Hannie

Een rotonde is beter voor de doorstroming van het verkeer, veiliger voor fietsers en voetgangers en ook beter voor de luchtkwaliteit omdat auto’s niet met draaiende motor stil staan. Aanstaande donderdag beslist de raad over een initiatiefvoorstel van GroenLinks om op de kruising van de Rijksweg en de Visweg in Limmen de rotonde te realiseren waartoe in 2011 al besloten was.

De toenmalige raad heeft unaniem een motie aangenomen, dat er een rotonde moest komen en dat er geen verder onderzoek gedaan moest worden naar andere varianten.

Ook GroenLinks stemde daar voor. In 2015 heeft het toenmalige college echter gemeend dat onderzoek alsnog toch te moeten doen. In het voorstel in 2015 kwam men ineens met verkeerslichten aanzetten. De reden laat zich raden; financiering en grondeigendom.

Al in 2015 liet Lutke Schipholt in haar stemverklaring weten dat het voorstel om op de kruising verkeerslichten aan te brengen rechtstreeks ingaat tegen het besluit van 2011. Toch werd daar toen nauwelijks naar geluisterd en werd er voor de verkeerslichten gestemd.

Door de toenemende bebouwing van de Limmen Zandzoom komt er steeds meer verkeer, en het was logisch geweest als men de bouw van de rotonde zo langzamerhand al eens had uitgevoerd. Wij vinden dat de rotonde er al had moeten liggen.

Er zijn ondertussen veel protesten en goed onderbouwde bezwaren tegen de verkeerslichten, en voor de rotonde gekomen uit de Limmense gemeenschap, maar ook van de Fietsersbond en de Ouderenbonden. Alle politieke partijen bleken in de raadsvergadering van 15 februari j.l. daardoor inmiddels hun mening te hebben bijgesteld ten gunste van een rotonde. De bezwaarmakers uit Limmen zijn wel zeer verbaasd over een recent artikel van het GDB waarin zij stellen dat er meteen een beslissing genomen wordt over een drie- dan wel viertaks rotonde. Daarvan is volgens hen nog geen sprake. Het initiatiefvoorstel van GroenLinks vraagt om een voorstel van het college waarin de voors en tegens van verschillende varianten aan de raad worden voorgelegd.