Provinciale Staten: wat gebeurt daar eigenlijk?

07-03-2019, 20:55 | Lezersnieuws | Marjo

Bij de meeste mensen komt “de provincie” niet als eerste in hen op als je ze vraagt naar plekken waar politieke besluiten worden genomen. En dat is ze niet kwalijk te nemen. De provincie houdt zich namelijk veel te vaak onzichtbaar voor het publiek.

In het provinciehuis in Haarlem breekt nog net niet de paniek uit als bewoners komen laten horen dat zij het niet eens zijn met een door de provincie te nemen besluit, zoals gebeurde rond het plaatsen van windmolens of het schrappen van veertien buslijnen in Noord-Holland Noord. Je hoeft je niet af te vragen waarom. Een in stilte genomen besluit is voor het provinciebestuur en de politieke partijen die dat bestuur steunen lekker veilig.

De provincie, hoe onzichtbaar soms ook, neemt echter wel heel belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld waar die windmolens wel of niet mogen komen te staan, waar wel of niet woningen mogen worden gebouwd, of er wel of niet ganzen vergast worden, of een boerenstal mag uitbreiden, of er geld gaat naar meer wegen of naar openbaar vervoer. Stuk voor stuk allemaal onderwerpen waar je mee te maken kunt krijgen. Bewoners kloppen in eerste instantie bij hun gemeente aan. Zij komen dan vaak van een koude kermis thuis, omdat het onderwerpen zijn voor de provincie, niet de gemeente.

Provinciale Staten hebben nog een tweede belangrijke rol: zij kiezen de Eerste Kamer. De huidige regering  heeft daar een zeer krappe meerderheid. Die kan verdampen bij de komende verkiezingen in maart. En dan is de provincie opeens de noodrem waaraan getrokken kan worden om   onrechtvaardige plannen  tegen te houden.

Het is dus goed opletten geblazen als er straks weer verkiezingen worden gehouden. Vraag je af welke partijen ervoor gezorgd hebben dat overal langs de kust dure vakantievilla’s kunnen worden gebouwd, welke partijen het openbaar vervoer hebben afgebroken of wat dan ook. Was je het daarmee niet eens, ga dan stemmen. Ook omdat de kiezers van die partijen wél altijd naar de stembus gaan. Thuisblijven helpt – ook voor een onzichtbare provincie – nooit.

Remine Alberts, Fractievoorzitter SP,                   Provinciale Staten Noord-Holland