• 3D impressie rotonde kruising Rijksweg - Visweg te Limmenruising

    Danny

Rotonde of verkeerslichten?

11-11-2017, 17:27 | Lezersnieuws | W. Kerkhof

Bij de uitwerking van het bestemmingsplan Limmen – Zandzoom en het daarbij behorende verkeersplan is een aanpassing, als onderdeel van het plan van de kruising Rijksweg – Visweg, noodzakelijk.

B&W en de raad van Castricum hebben daar op hun “eigenwijze”, zonder daarbij vooraf direct en indirecte betrokken bewoners te betrekken, een door hen gewenste kruispuntoplossing voor uitgewerkt in de vorm van een Verkeers Regel Installatie (afgekort VRI) met verkeerslichten op elke hoek van de bestaande (te smalle) wegen.

Uiteraard is een VRI een oplossing echter omwonenden en zeer vele andere geven de voorkeur voor deze hoofdontsluiting, bij het betreffende kruispunt, in de vorm van een rotonde met als belangrijkste argumenten, optimaal verkeersveilig voor alle deelnemers (ouderen / ”baboe” fietsers /scooters/auto’s enz.), toekomstbestendig en draagvlak.

B@W en de raad van Castricum kiezen hier niet voor en vinden dit van ondergeschikt belang!

Een rotonde zoals aangegeven op de schets is bovendien een visite kaartje voor Limmen waarbij de openbare ruimte ingevuld kan worden met veel groen en bloemen. Goed voor het milieu!.

Waar kiest u voor? Laat uw keuze weten via email wyto@hotmail.nl

 W. Kerkhof

Rijksweg 154      1906BL Limmen.

Schets rotonde kruising Rijksweg – Limmen          Visite kaartje bij binnenkomst in Limmen