• De insprekers bij Provinciale Staten

    Peter Dirks
  • Voor de poort van het provinciehuis

    Peter Dirks

SP liet zich horen en zien bij Provinciale Staten in Haarlem. 

25-01-2018, 16:59 | Lezersnieuws | Marjo

Op maandag 22 januari  is de SP met een bus vol sympathisanten van de actie voor behoud van de buslijnen in Noord-Holland Noord, naar Haarlem geweest om  bij de commissie vergadering over het vervoer, in te spreken. Maar liefst acht woordvoerders pleitten voor het behoud van de buslijnen. Omdat er zoveel mensen waren gekomen, moest er worden verhuisd naar een grotere vergaderzaal  en publieke tribune. Een van de  insprekers was SP fractievoorzitter Marjo Husslage uit Castricum.

De SP, bij monde van Marnix Bruggeman, blijft fel tegenstander van elke vorm van afkalving van de buslijnen in de Noordkop.

Partijen als PvdA, Groen Links en  de Ouderenpartij Noord-Holland in de Statencommissie, spraken zich uit voor een plan van Statenlid Nico Papineau Salm van de PvdA, dat er op is gericht om de bussen in ieder geval nog wel in de spits te laten blijven rijden. Dit werd ook door hen omschreven als ‘’een doekje voor het bloeden.’’ Veel partijen zijn bepaald niet blij met de verarming van het openbaar vervoer en alle gevolgen die dit heeft voor mensen die afhankelijk zijn van deze bussen. Helaas is er voor hen geen reëel alternatief. En dan te bedenken dat het openbaar vervoersbedrijf niet eens in Nederlandse handen is en genoeg winst maakt. Naast de subsidie die het bedrijf heeft ontvangen voor het elektrisch maken van de bussen.

Lokaal in de gemeente Castricum heeft de VVD, naast vele andere partijen,  de motie van de SP mede ingediend voor behoud van het OV, maar in de provincie wordt dit blijkbaar anders gezien,  omdat daar wel wordt ingestemd met het schrappen van de lijnen. Hieruit blijkt dat men daar het financiële rendement veel belangrijker vindt dan het maatschappelijk rendement.

Meer lezen? Ga voor de inspreektekst naar de website, www.castricum.sp.nl