Uitgeest en beperking overlast Schiphol

11-07-2019, 19:42 | Lezersnieuws | Wim

Uitgeest en beperking overlast Schiphol

 

Inleiding

 

Stichting B.O.B. maakt deel uit van het netwerk van tientallen bewonersorganisaties binnen het Landelijk Burger Beraad Luchtvaart. Samen met andere belanghebbenden maakt het L.B.B.L. bestuur zich sterk voor een noodzakelijke sanering bij Schiphol. En het terugdringen van geluidsoverlast, onveiligheid en de aantasting van gezondheid, leefomgeving en klimaat. Zie de L.B.B.L. website voor nadere informatie.

 

Positie van Uitgeest anno 2019

 

Stichting B.O.B. waarschuwt voor enige recente ontwikkelingen rond de vlieghinder en het luchtverkeer:

 

1. Niet alleen worden steeds grotere toestellen ingezet om volumegroei te realiseren, ook ligt het in de bedoeling om via nieuwe software voor de L.V.L.N. verkeersleiding nog dichter opeen te gaan vliegen!

2. Verschuivingen in het mobiliteitsbeleid van weg(vracht)verkeer naar water en van kortere vluchten naar hsl spoor hebben prioriteit. En in Noord- en Zuidvleugel zijn - gezien de bouwambitie ! - extra investeringen in infra onontkoombaar. Toch slurpt Schiphol nog steeds een groot deel van de beschikbare middelen voor infra op. Bij de door ons noodzakelijk geachte sanering van de luchthaven kunnen middelen worden overgeheveld, te beginnen met de bestaande reserveringen voor een extra, parallelle Kaagbaan. Wat betreft Uitgeest zou aldus een aanpak van de A 9 - denk o.a. aan het plan ondertunneling A 9 van v/h de A.V.B.U. - in beeld kunnen komen.

3. Volgens het onafhankelijk bureau C.E. Delft is de werkelijke CO2 uitstoot bij de Kon. Schiphol Groep maar liefst 400 x  groter dan officieel opgegeven. Het aandeel van het goedkoopste, want belastingvrije (kerosine) tankstation op Schiphol is gemakshalve weggelaten!  Zo dreigt de burger eenzijdig op te draaien voor de klimaattransitie die in gang is gezet. (bron: Marcel van Lieshout / De Volkskrant) 

 Stichting B.O.B. zal deze ontwikkelingen aankaarten bij het College van B&W van Uitgeest en aandacht vragen voor de rol van zowel de Provincie N.H. als de  - door de burgemeester van Amsterdam geleide - Metropool Regio Amsterdam (M.R.A.).