• Piet Geerke, Hans Disselhorst, Evert Castelein en Hans van Dongen, praten wethouder Falgun Binnendijk (2e van rechts) bij.

    Alex van der Leest
  • De overhandiging van het eindrapport. Vlnr: Hans van Dongen, Piet Geerke, Hans Disselhorst, Falgun Binnendijk en Evert Castelein

    Alex van der Leest

Aardwarmte blijkt haalbaar in Castricum

CASTRICUM Er zitten haken en ogen aan, maar "het is haalbaar!" Dat concludeert Piet Geerke, bestuurslid van de Stichting Aardwarmte Castricum (SAC).

WETHOUDER Wethouder Falgun Binnendijk ontving vrijdag het eindrapport over 'de haalbaarheid van aardwarmte in Castricum' uit handen van het SAC-bestuur. De wethouder benadrukte de urgentie om tot een warmtetransitie te komen. Binnendijk: "Dit is een speerpunt en is belangrijk voor de toekomst. Het kan niet anders dan dat de gemeente hierbij een rol speelt. Het budget hiervoor is niet zo fors. Daar moet ik wat mee." De kersverse wethouder verwees ook naar het raadsprogramma. "De energietransitie en een warmtenet in Castricum zijn belangrijke opdrachten aan het college."

3.800 WONINGEN De SAC, voortgekomen uit energiecoöperatie CALorie, heeft de verkennende studie gepresenteerd aan de overleggroep met Gemeente Castricum, Provincie NH, Ontwikkelingsbedrijf NH Noord, HVC Alkmaar en Kennemer Wonen. Geerke: "Onder voorbehoud van nog grote onzekerheden in deze fase, is de conclusie dat een aardwarmtenet met ca. 3.800 woningen technisch en economisch haalbaar is binnen de Warmtewet. Dus zonder hogere kosten voor de burgers. Hierbij zijn de aangekondigde overheidssubsidies hard nodig."

INWONERS Een projectteam van HVC Alkmaar gaat met het eindrapport aan het werk. HVC heeft ervaring met zowel aardwarmteprojecten als met warmtenetten. Het rapport is te vinden op de website van CALorie onder Activiteiten > Aardwarmte. Een aanzienlijke potentiële klantenkring zal ontwikkeld moeten worden samen met Kennemer Wonen (1.700 woningen), gebouwen met centrale stookinrichtingen en flink wat straten met 'gewone' woningen. Belangstellende inwoners kunnen nu al contact opnemen via aardwarmtecastricum@gmail.com. Geerke: "De energie van bewoners uit straten en buurten is hard nodig om de haalbaarheid van aardwarmte te onderzoeken. Uiteindelijk bepaalt afname door inwoners of een aardwarmtenet er al of niet komt in de bebouwde kom van Castricum."

MEEDOEN Na de zomer wil de Stichting Aardwarmte Castricum inwoners uitnodigen voor verder overleg. Wie enthousiast is kan meteen meedoen. Meer informatie op www.calorieenergie.nl > activiteiten > aardwarmte.