• Werkgroep Aardwarmtenet

Aardwarmteproject Castricum stap dichterbij

CASTRICUM Goed nieuws. Wethouder Falgun Binnendijk heeft zich in deze krant uitgesproken vóór de aanleg van een warmtenet in Castricum. Hiermee lijkt ook een duurzaam aardwarmtenet dichterbij te komen voor de Castricummers, meldt Piet Geerke van de Stichting Aardwarmte Castricum (SAC).

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat een stadverwarming voor het merendeel van de wijken in Castricum de meest aangewezen oplossing is voor verwarmen en de heet watervoorziening van woningen. Uit eerder onderzoek van het burgerinitiatief Aardwarmte (onderdeel CALorie) wordt geothermie, oftewel aardwarmte, als de beste lange termijnkeuze voor bewoners en bedrijven gezien. Binnenkort wordt de warmtetransitie besproken in de raad. CALorie/Aardwarmte hoopt dat snel wordt gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor het warmtenet en of aardwarmte daarvoor de geschikte bron is. Doel: Castricum duurzamer maken zonder extra kosten voor burgers.