• Sander Schmitz en Ada Greuter: Wij zijn van de praktische oplossingen

Ada Greuter lijsttrekker PvdA ; Sander Schmitz runner up

CASTRICUM De ledenvergadering van de PvdA koos 22 november Ada Greuter tot lijsttrekker. Greuter was lange tijd carrousel-lid en de laatste vier jaar raadslid voor de PvdA. De afgelopen twintig jaar was ze tevens vrijwilliger op basisscholen.

Greuter: "Eén op mijn lijstje staat verbinding maken met andere partijen zowel van oppositie als coalitie. Omdat de lucht nodig opgeklaard moet worden na alle spanningen en het negatieve van de afgelopen jaren. Maar vooral omdat we dan allemaal onze energie weer kunnen besteden aan datgene waar we voor gekozen zijn. Dan kunnen we doelgericht weer dingen bereiken voor onze inwoners zoals voldoende(sociale) woningbouw voor jongeren en ouderen. Het is hard nodig dat inwoners echt gehoord worden!" Schmitz is twintiger en al zo'n vijftien jaar vrijwilliger bij de Reddingsbrigade, de laatste jaren als voorzitter. "Politiek kan heel leuk zijn. Maar ik begrijp ook goed dat jongeren afhaken. In de raad zie ik soms emoties voorbijkomen die dateren van 20 of 30 jaar geleden soms nog langer. Oude rekeningen 'moeten' worden vereffend en als jongere begrijp ik daar vaak geen klap van. De raad blijft veel te lang hangen in details als de raad doet wat ze moet doen - de kaders vaststellen - kan het allemaal sneller en efficiënter. Ik werk voltijd en heb geen zin en tijd voor geneuzel. Doelgericht!" Schmitz wil graag meedenken over het beleid. "Castricum moet ook aantrekkelijk zijn en blijven voor jongeren en dat betekent dat er huizen moeten zijn, uitgaansgelegenheid, werk, voorzieningen." Beiden vinden de zorg belangrijk. Volgens Greuter valt er nog veel te verbeteren in de zorg aan inwoners en Schmitz denkt mee vanuit zijn achtergrond werkzaam op de Innovatieafdeling bij KPN. "Er zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van nieuwe technieken in de zorg waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen." Beiden zijn van de praktische oplossingen.

De huidige fractievoorzitter Dave van Ooijen en gewezen wethouder Ans Pelzer komen op de PvdA lijst als lijstduwers.