• De Albert Heijn in Limmen

    Taetske Grendelman

AH eist blokkade voor vestiging Deen

LIMMEN De Raad van State moet het zogeheten uitwerkingsplan voor een nieuwe supermarkt van Deen in Limmen schorsen. Concurrent Albert Heijn in Limmen eiste dit vandaag tijdens een spoedzitting bij de Raad in Den Haag. Als dat plan inderdaad wordt geschorst, dan kan Deen voorlopig niet beginnen met de bouw van de supermarkt op de hoek van de Rijksweg en de Visweg. "De bouwaanvraag ligt al klaar", zegt de advocaat van Deen.

Adri van der Wel

Concurrentiebelangen kunnen volgens de Raad van State geen rol spelen bij bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen, omdat die gaan over de inrichting van gebieden. Maar Albert Heijn kan bij de Raad wel klagen over de mogelijke ruimtelijke gevolgen van de vestiging van de supermarkt van Deen. De concurrentie van Deen kan zo groot worden dat Albert Heijn in Limmen zelf of andere detailhandel in de buurt dreigt om te vallen. En dan dreigt leegstand en verloedering.

Volgens de advocate van Albert Heijn is dit een realistische dreiging. Daarbij wijst ze op een onderzoek dat door Deen is uitgevoerd naar de marktruimte in Limmen. Dat onderzoek deugt volgens de advocate niet, omdat het de markt overschat. Verder wijst ze op het geldende bestemmingsplan. Dat laat een buurtsupermarkt toe. De supermarkt van Deen wordt groter dan de gebruikelijke maat voor een buurtsupermarkt. Maar de gemeente Castricum stelt dat hetzelfde bestemmingsplan ook een grote supermarkt toelaat. Overigens gaat veel van die ruimte op aan een inpandige laad- en losplaats.


De voorzitter van de Raad betwijfelt wel of het plan past in het gemeentelijke detailhandelsbeleid. Daarin wordt volgens hem aangegeven dat een tweede supermarkt in Limmen wel kan, maar dat daarbij rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van woningbouw in het plan Zandzoom. Zolang die woningen er niet staan, zou er gewacht moeten worden met de bouw van een tweede super, omdat de bestaande detailhandel daarvan nu teveel last kan krijgen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het niet zo dat de woningen er eerst moeten staan voordat de tweede supermarkt er mag komen. De advocaat van Deen stelt dat Albert Heijn alleen maar bezwaar maakt om zijn monopoly in Limmen te beschermen en om niets anders. De Raad van State oordeelt binnen enkele weken.