• Antonius

    Archief

Antonius toch geen zorghotel maar gesloten jeugdzorg-locatie

BAKKUM Het voormalig kindertehuis Antonius aan de Heereweg wordt toch geen zorghotel - ontwikkelaar Jan Hein Bakker blijkt het pand al in februari 2018 te hebben doorverkocht - maar een zorglocatie van Horizon Jeugdzorg & Onderwijs. Deze instelling heeft onlangs een (regionale) aanbesteding van de Jeugdzorg Plus gewonnen. Donderdag is er voor geïnteresseerde inwoners een inloopbijeenkomst, van 16:00-18:30 uur in Huize Koningsbosch. Donderdagavond staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad, die - zo laat raadslid Roel Beems (CKenG) weten - wordt overvallen door het voornemen. 


Op 5 december 2018 is Horizon Jeugdzorg en Onderwijs definitief gegund om JeugdzorgPlus in de regio Noord-Holland-Noord te mogen leveren. Dit is de uitkomst van een aanbestedingsprocedure die de achttien gemeenten van de regio gezamenlijk hebben uitgevoerd. Sindsdien is Horizon met man en macht bezig geweest om twee of meer locaties in de regio te vinden om per ingangsdatum contract – te weten 4 februari 2019 – te kunnen starten met hun dienstverlening.

GESLOTEN JEUGDZORG Sint Antonius in Bakkum vindt het Horizon een zeer geschikte locatie in Noord-Holland-Noord. Horizon zal hier aan circa dertig kinderen van 12 tot 18 jaar gesloten jeudgzorg bieden. Het college van Castricum is op 17 januari geïnformeerd over de voorgenomen vestiging van Horizon in Bakkum. Het college heeft de vergunningen en het bestemmingsplan getoetst, de (brand)veiligheid nader laten bekijken en de financiële risico's in kaart gebracht. Deze informatie heeft het college met de gemeenteraad gedeeld.

Aan JeugdzorgPlus, een vorm van gesloten jeugdzorg, is altijd onderwijs verbonden. De (leerplichtige) jongeren moeten tijdens hun gedwongen verblijf ook onderwijs ontvangen. Horizon heeft aan Ronduit gevraagd het onderwijs te verzorgen. Ronduit wil derhalve een nevenvestiging binnen de jeugdzorglocatie opstarten. Aanstaande donderdag moet de gemeenteraad van Castricum een formeel besluit nemen inzake de onderwijsvoorziening. Het college heeft besloten de raad voor te stellen al of niet in te stemmen met het realiseren van een nevenvestiging voor voortgezet speciaal onderwijs. Ook het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland moet formeel een verklaring van geen bezwaar tegen een nevenvestiging afgeven."Horizon, Ronduit, de samenwerkingsverbanden en de achttien gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord hebben heel hard gezamenlijk gewerkt om de locatie op tijd gereed te krijgen." schrijft de gemeente in een persbericht. "Duidelijk is dat Horizon op 4 februari kan starten met jeugdzorgplus in de regio Noord-Holland-Noord."

NIET OPJAGEN Veel gemeenteraadsleden voelen zich overvallen. Raadslid Roel Beems (CKenG): "Wij zijn we niet alleen verbaasd over de brief, maar om een aantal redenen zelfs boos. De tijd is veel te kort om de vergadering van donderdag serieus voor te bereiden. De stukken, die ons moeten helpen om een mening te vormen, ontbreken. Belanghebbenden, zoals omwonenden, hebben nauwelijks de kans om hun zienswijze in te brengen. CKenG heeft drie jaar geleden, in 2016, herhaaldelijk gewaarschuwd voor een scenario als dit. Dat laatste heeft alles te maken met de reputatie van projectontwikkelaar Jan-Hein Bakker. Via schriftelijke vragen, debatten en vijf moties heeft onze fractie destijds opgeroepen om niet met deze ontwikkelaar in zee te gaan. Dit werd afgedaan met 'bezwerende bewoordingen' dat het allemaal wel goed zou komen en dat er een zorghotel gerealiseerd zou worden waar Castricum trots op kon zijn. De raad heeft over deze zaak besluiten genomen, maar het toegezegde zorghotel is er nooit gekomen. Het college heeft de raad geen realistische updates gegeven. Voordat wij nu over andere bestemmingen van dit Rijksmonument van gedachten gaan wisselen met het college, andere gemeenten en de zorgaanbieder, wil CKenG eerst een zorgvuldig opgesteld feitenrelaas zien over de hele kwestie. De afspraak is dat de huidige zorgverlener (Parlan) blijft voorzien in de noodzakelijke zorg zolang Horizon op bepaalde gebieden nog geen alternatief biedt. Wat ons betreft is dat hier aan de orde. Wij willen ons niet laten opjagen."