Armoedebestrijding en minder regels rond bijstand items voor D66

CASTRICUM Voorkomen van armoede en schulden moet een veel prominenter rol innemen in het beleid. Met dat standpunt gaat D66 Castricum in de aanloop naar de verkiezingen de boer op.

De partij wil experimenteren met minder regels en verplichtingen voor bijstandsgerechtigden en meer ruimte om, met behoud van uitkering, op eigen initiatief aan werk te komen of een eigen bedrijf te starten. Eerder dit jaar werd al een motie van D66, GL en SP aangenomen die hiertoe oproept, maar de uitvoering laat op zich wachten.

Fractievoorzitter Mariska El Ouni: "We moeten af van straffen en allerlei ingewikkelde, soms tegenstrijdige, regels. Hierdoor zien onze inwoners weer door de bomen het bos, worden schulden snel in beeld gebracht en hoeft men niet keer op keer hetzelfde heftige verhaal te vertellen."

Probleem is dat armoede ook onder niet-bijstandsgerechtigden voorkomt. "Onze gemeente heeft gelukkig een aanspreekpunt - maar het komt helaas nog te vaak voor dat inwoners dat niet of veel te laat weten of dat mensen zich schamen om hulp te vragen", aldus El Ouni.