• Het te verwijderen zandpad in blauw (PWN)

    PWN
  • Niels Hogeweg (links) en Otto van den Berg trekken gezamenlijk én enthousiast het project Papenberg

    Peter van Eerden
  • Het tracé van de duinrel volgens het inrichtingsplan

    Ten Haaf & Bakker

Avontuurlijk pad bij klimduin maakt plaats voor trap naar top Papenberg: 'leuk voor hangouderen'

CASTRICUM De gemeente en PWN hebben samen een integraal plan gemaakt rond de Papenberg. Na de zomer wordt gestart met de aanleg van een fraaie duinrel en een nieuwe trap naar een uitkijktoren als poort naar de duinen. Het wordt prachtig, maar er zijn ook kritische vragen.

Peter van Eerden

PWN en de gemeente presenteerden gisteren hun gezamenlijke plan voor de herinrichting van het gebied rond de Papenberg.

DUINREL In een eerder persbericht werd gemeld dat het ging om een toelichting bij de aanleg van een duinrel, een trap naar een nieuwe uitkijktoren en het omhoog brengen van naar beneden gelopen zand bij het klimduin, waardoor onderaan de antitankmuur weer zichtbaar wordt. Heikel punt vormt de voorgenomen opheffing van het huidige zandpad tussen de top van het klimduin en de nieuwe uitkijktoren, waar tevens wordt gevreesd voor de creatie van een 'hangplek voor jongeren'. Reden voor een gesprek met Niels Hogeweg, projectmanager natuurontwikkeling van PWN en Otto van den Berg, projectmanager bij de gemeente in BUCH-verband, gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan.

TRAP Hogeweg vat desgevraagd de koe meteen bij de horens: "Over de trap vanaf Onderlangs en de sluiting van de ingang bovenaan het klimduin is vooraf overeenstemming bereikt met alle relevante partijen, waar onder de Vogelwerkgroep en de Stichting Duinbehoud. Het gaat om natuurcompensatie voor de aantasting van het habitat 'grijs duin' door de aanleg van de trap naar het uitzichtpunt. Die toegang is er op dezelfde plek al eens eerder geweest. Bovendien is het beter voor het beheer door integrale begrazing die nu door een hek wordt beperkt bij de ingang bovenaan het klimduin".

RONDJE Dat er op Twitter al stevig is geprotesteerd tegen het opheffen van het 'rondje Papenberg' wordt door hem stellig tegengesproken: "Er wordt geen rondje opgeheven. Er komt een alternatief én beter rondje via de trap voor in de plaats. Die is voor veel meer wandelaars toegankelijk, want het klimduin wordt straks een stuk steiler."

VERSTAND Voormalig wethouder Marcel Steeman pleitte publiekelijk voor het behoud van het 'oude' rondje dat vooral door kinderen leuk zou worden gevonden: "Het mooiste stuk van het hele gebied, maar dat is PWN niet aan het verstand te brengen". Hogeweg reageert: "Die reactie van Steeman is niet zo netjes. Het plan is vooraf en integraal ook met hem besproken. Het verstand van PWN gaat verder dan alleen het recreatie-aspect. Dat behelst ook de bescherming van biodiversiteit in een Natura-2000 gebied".

NATUURWAARDE Van den Berg is verheugd over de combinatie van de plannen en noemt de instemming van de gemeente met de integrale aanpak: "Aanleiding voor het project was een initiatief van de gemeente om bureau Ten Haaf en Bakker in het gebied onderzoek te laten doen naar mogelijk herstel van oorspronkelijke duinrellen. PWN kon hierop met de bestaande, wat vertraagde ideeën rond de Papenberg naadloos aansluiten: het omhoog brengen van het zand schept ruimte voor de duinrel". Hij roemt de toekomstige natuurwaarde én de prima samenwerking met Vitesse '22 en Red Stars om de realisatie van het inrichtingsplan mogelijk te maken. En voor de zekerheid: "Het wandelpad langs de duinrel blijft ook straks een losloopgebied voor honden. Wel zal de gemeente het toezicht gaan verscherpen op de opruimplicht voor eigenaars".

UITKIJKTOREN Herstel van het uitzicht over het dorp is een door velen lang gekoesterde wens. Over het ontwerp van de uitkijktoren houdt Hogeweg echter nog wel even een slag om de arm: "We hebben drie impressies als denkrichtingen. Daarover is geen definitief besluit", reden waarom hij de tekeningen nog niet prijs geeft. Wel wil hij kwijt in gesprek te zijn met het Huis van Hilde en de Stichting Oer-IJ over het aanbrengen van informatiepanelen. "En oh ja, straks ook met de Werkgroep Oud-Castricum, want we praten hier natuurlijk wel over het belangrijkste strijdtoneel tijdens de slag van 1799!"

HANGPLEK Ten slotte nog de geuite vrees voor 'hangjongeren' bij de uitkijktoren. Beide managers voorzien geen grote problemen: "We praten bovendien wél over onze kinderen; die hangen niet, maar 'chillen' op een ontmoetingsplek. Het is de kunst om ze bij het beheer te betrekken en anders is er bij onverhoopte overlast nog altijd extra toezicht mogelijk". Hogeweg besluit lachend: "Er zijn tegenwoordig ook 'hangouderen'. Die zullen straks erg blij zijn dat ze de trap naar de uitkijktoren kunnen nemen".