• Paul Slettenhaar

    Claudia Kamergorodski

B en W: 'In hoog tempo daadwerkelijk 700 woningen bouwen'

CASTRICUM Het artikel in deze krant over het voornemen van het college om de woningbouw te versnellen - b en w stellen voor een miljoen euro uit te trekken voor een taskforce - heeft veel stof doen opwaaien. 'Geld voor vergadertijgers, terwijl er nog geen heipaal de grond in gaat' is de teneur.

Taetske Grendelman

"Maar er wordt niet alleen een taskforce ingericht" licht wethouder Paul Slettenhaar toe. "De ambitie is om de komende drie jaar in hoog tempo daadwerkelijk 700 tot 800 woningen bij te bouwen. We hebben gesproken met minister Kajsa Ollongren, omdat we hier veel overloop hebben vanuit de Metropool Regio A'dam. De druk op de woningmarkt is groot: weinig aanbod, veel vraag. Belangrijk is dat de provincie hierin meegaat. We gaan op een andere manier samenwerken. Er liggen al tien jaar harde plannen (waarvoor het bestemmingsplan reeds is vastgesteld, red.) in de ijskast. Dat onderscheid harde en zachte plannen laten we los. We gaan per plan bekijken: wat kun je echt voor elkaar krijgen op deze plek?"

DASHBOARD "We gaan werken met een soort dashboard." vervolgt Slettenhaar. "Elke maand gaan we om de tafel - de versnellingstafel - met mensen uit de bouwwereld om te kijken wat de realisatiecapaciteit is en wat er nodig is om iets van de grond te krijgen. Ontwikkelaars die kansrijke plannen indienen geven we prioriteit. De realiseerbaarheid van plannen in Castricum is zeer hoog, want dit is een gewild gebied. We moeten ervoor zorgen dat alle programma's - ook de tiny houses en het hospice - gebouwd kunnen worden." Overigens blijft sociale woningbouw moeizaam. "Het geld daarvoor moet altijd via de koopwoningen worden verdiend. Je moet oppassen dat je niet een té grote sociale opgave eist, want dan bouwen ontwikkelaars niks meer." Ook de modus operandus blijft hetzelfde: het initiatief ligt bij de ontwikkelaar. "Anders wordt een bestemmingsplan aangepast en merk je vervolgens dat niemand wil bouwen. Dan zet je elkaar op slot."