• Medewerkers van Rijkswaterstaat namen donderdag ook poolshoogte bij de strandpaviljoens. (foto: Bert Westendorp)

    Bert Westendorp

B en w onverzettelijk in kwestie strandpaviljoens

CASTRICUM B en w geloven - misschien tegen beter weten in - nog steeds dat er een oplossing mogelijk is waarbij de strandpaviljoens alle vier kunnen blijven staan op het strand bij Castricum aan Zee. Ze wil dat het schap genoegen neemt met (sec) verplaatsing zeewaarts. Dat blijkt uit een brief aan het Hoogheemraadschap.

Het schap wil dat de paviljoens verder uit elkaar komen te staan, omdat uit een pilot met de 'jaarrond-exploitatie' zou zijn gebleken dat er anders te weinig zandaanwas - nodig voor kustbescherming - bij de duinvoet is. Als de paviljoens een stukje opschuiven richting noorden (Zoomers en Deining) en zuiden (Zeezicht en Club Zand) betekent dit echter dat de buitenste twee paviljoens niet meer in gebied liggen waarbinnen de provincie de exploitatie toestaat.

ZEEWAARTS Op 11 februari stuurde het schap een brief naar het college over de pilot, het kunstconvenant en vijf toekomstscenario's die op 24 januari zijn besproken. Het schap concludeert dat er 'geen gemeenschappelijke bestuurlijke oplossing gevonden kon worden'. Het schap vraagt de gemeente om de beschikbare plekken (volgens het schap zijn dat er dus nog slechts twee, red.) toe te wijzen aan exploitanten, zodat zij de twee benodigde watervergunningen kan afgeven. Het Castricumse college gaat hier niet in mee. Volgens b en w wordt er door ambtenaren achter de schermen nog druk gewerkt aan een alternatief scenario. Het schap zou één dag na het bestuurlijk overleg (op 24 jan.) ermee ingestemd hebben om dit voorstel te verkennen. Het gaat om het binnen het bestemmingsplan zeewaarts verplaatsen van de vier paviljoens, voor vier jaar, met ingang van het winterseizoen 2019/2020. De strandexploitanten staan hier positief tegenover, hoewel de verplaatsing voor de ondernemers ingrijpend is.

Met deze variant wint de gemeente tijd om de zone waarbinnen exploitatie mogelijk is, te verruimen. Hiervoor moeten immers procedures worden doorlopen (wijzigingen van het bestemmingsplan). De aanwezige datakabels, jaarlijkse monitoring van de duinaangroei door een onafhankelijk bureau en de fysieke aanpassingen die nodig zijn op het strand worden meegenomen in de uitwerking. "Dit alternatief stelt ons in staat om de toewijzing van de beschikbare mogelijkheden aan exploitanten op een juridisch correcte en maatschappelijk aanvaardbare wijze te organiseren." schrijven b en w. "Uit de bestuurlijke gesprekken is ons gebleken dat er gelukkig ook ruimte is om een goede oplossing te onderzoeken, de waterveiligheid is immers door de robuustheid van de duinenrij bij Castricum aan Zee niet in het geding." Burgemeester Toon Mans en strandwethouder Ron de Haan willen op korte termijn in overleg met het bestuur van het Hoogheemraadschap.