• Bakkerspleintje van bovenaf gezien, met links de Dorpsstraat en rechts Wierenga. Illustratie Van Wilsem & Cabri

    Wilsem & Cabri

Bakkerspleintje nog niet af

CASTRICUM Met het ontwerp van de Castricumse architect Piet Wierenga is weinig mis; de sfeervolle gevels vervelen niet snel. Toch wordt het Bakkerspleintje door veel inwoners als 'kaal' ervaren. Omdat het plein oorspronkelijk ruimte moest bieden aan de weekmarkt - hiervoor zijn zelfs aansluitingen aangebracht - is er weinig opsmuk. Maar het ziet ernaar uit dat de markt in de Dorpsstraat blijft. Reden voor Symbion Vastgoed, een werkmaatschappij van projectontwikkelaar Ted Biesterbos en eigenaar van de winkelpanden, om een revitaliseringsplan te maken.

KANSEN Biesterbos wilde alle partijen tonen welke kansen er liggen qua verbetering van de beleving en functionaliteit en heeft daarvoor architectenbureau Van Wilsem & Cabri uit Limmen ingeschakeld. Dat kwam met mooie ideeën. Niet alleen zijn er logischer looproutes gecreëerd, er is ook gedacht aan uitdagingen voor kinderen. Zij moeten zich immers ook kunnen vermaken terwijl hun (groot)ouders aan het winkelen zijn.

GEMEENTE De plannen zijn intussen beschikbaar gesteld aan de gemeente. De grond is immers van de gemeente. "Wij zien het als een palet waaruit gekozen kan worden, zodra zich kansen voor doen." zegt een woordvoerder van Symbion Vastgoed. "Als de binnenkort te openen traiteur aan het begin van het plein komende zomer een terras wil gaan uitbaten, dan zou dat de tweede stap kunnen zijn, nadat in september al een levensgroot schaakbord werd geopend. En misschien heeft de gemeente een speeltoestel over na de inventarisatieronde die zij gaan houden. Dat zou zo maar stap drie kunnen zijn." Als iedereen enthousiast is, zouden de lokale ondernemers, Symbion Vastgoed en de gemeente kunnen besluiten om de laatste stappen gezamenlijk te initiëren en te financieren. De gemeente is als eerste aan zet in het kader van het project 'Versterking Winkel- Verblijfsgebieden'.

PLANNEN Het belangrijkste in de plannen is het verbeteren van de looproute op het plein en van de uitstraling. Wat dit laatste betreft: het voorstel voorziet in groenpartijen en de fietsenrekken worden logischer geplaatst en deels aan het zicht onttrokken. Verder is gedacht aan het beschermen van puien, zodat ramkraken zoveel mogelijk voorkomen worden. De bestrating bij het begin van het Bakkerspleintje wordt vriendelijker ingericht met gevarieerde bestrating en aansluitend in het zomerseizoen een terras, waardoor de aanblik zeer uitnodigend wordt. Ook de groene uitstraling valt op, met echte bomen die in een verhoging geplaatst worden, om de wortels genoeg ruimte te geven en die tegelijkertijd de looproute accentueren. 'De 'Zwarte doos', zoals de liftpartij en trappenhuis van de ondergrondse parkeergarage genoemd wordt, krijgt een totaal andere aanblik, door de 'doos' in te pakken met elementen uit de natuur die rondom Castricum te vinden is. Ook wordt een verhoging toegevoegd die als podium gebruikt kan worden. "Uitermate geschikt voor optredens", aldus de plannenmakers. "Zo ontstaat een ruimte voor toeschouwers die het hele plein kunnen gebruiken. Wanneer er een demontabele muziektent aan het begin van het plein wordt geplaatst, aan de kant van de Dorpsstraat, is die ruimte veel te beperkt en worden ook nog eens het zicht op het plein en de toegang tot het plein aan het oog onttrokken. Uiteindelijk is het doel natuurlijk dat het plein levendiger wordt en zó wordt gebruikt als bij het ontwerpen bedoeld was.

EI LEGGEN De plannen liggen bij de gemeente, waar verschillende ambtenaren er een ei over moeten leggen en aansluitend de politiek. Projectleider Henk Ruijter van het project 'Versterking Winkel- Verblijfsgebieden' heeft goede hoop. "Ik vind de Van Wilsem & Cabri plannen schitterend! Het plein zou er echt heel aantrekkelijk door worden, zowel voor bezoekers als ondernemers. Hopelijk kunnen ze ook echt uitgevoerd worden. De kosten om dit plan te realiseren zullen hoog zijn. Het lijkt me dat meerdere partijen daarin zullen moeten participeren." Reageren? Mail naar nieuwsbladcastricum@bdu.nl