• Cees Banning

    Cees Banning

Banning wekt Lely tot leven bij Laan

CASTRICUM Hoe zorg je ervoor dat je plaatsgenoten minstens zo nieuwsgierig worden naar het levensverhaal van jouw studie-object als jij ooit was? Misschien wel door hem bijna letterlijk tot leven te wekken, moet Castricummer Cees Banning hebben gedacht. In deze krant houdt hij een - uiteraard fictief - interview met Cornelis Lely. De ingenieur die tekende voor de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Lezers die geïnspireerd raken, kunnen zondag 8 juli om 14.00 uur naar boekhandel Laan, voor nóg meer weetjes over 'Cornelis Lely'.

Wat vindt u van de biografie* die onlangs over u is verschenen?

Ach, al die aandacht voor mijn privéleven dat hoeft niet zo voor mij. Maar aandacht voor mijn levenswerk juich ik toe.

Het is honderd jaar geleden dat de Zuiderzeewet is aangenomen. Reden voor een feest?

Zeker. Ik denk dat de Afsluitdijk en de IJsselmeerpolders hebben bijgedragen aan de veiligheid, de voedselvoorziening en de welvaart van Nederland.

De Afsluitdijk wordt gemoderniseerd een aangepast aan de tijd. Er komt zelfs een gat in de dijk, een zogenoemde vismigratierivier.

De Afsluitdijk en de IJsselmeerpolders zijn constant in beweging en dat past bij de Nederlandse identiteit, die haar fundament heeft in de strijd tegen het water. De vismigratierivier is het bewijs dat Nederland nog steeds innoveert op het terrein van de waterstaat. Trekvis kan weer zwemmen en paaien van de zoute Waddenzee naar het zoete water van het IJsselmeer en omgekeerd.

De iconische waarde van de Afsluitdijk wordt versterkt door het project van kunstenaar Daan Roosegaarde. Op de zestig sluistorens bracht hij zogenoemde retro reflecterende prisma's aan die 's nachts oplichten door de koplampen van de auto's. Fantastisch. De lijnen van 1932 toen de dijk werd gedicht worden futuristisch zichtbaar, erg mooi.

U was een overtuigd liberaal, hoe beoordeelt u het beleid van VVD.

Ik ben nooit een partijtijger geweest. De politiek moet ten dienste staan van de mensen. Dienstbaarheid aan de publieke zaak vind ik een groot goed.

Volgens uw achterkleinkinderen zouden uw opvattingen in de huidige tijd het meest aansluiten bij D66.

Ik wil niemand voor het hoofd stoten. Mijn vriend Casimir omschreef mij als een 'vroom, rode liberaal'. Dat is een goede karakterisering.

Tot slot, welke levenswijsheid zou u de huidige generatie meegeven?

Mag ik verwijzen naar een brief die ik 29 mei 1901 schreef aan mijn zoon Jan? Waarlijk, ons leven is te kort om wanneer wij iets tot stand willen brengen, het volmaakte te bereiken en geen fouten te begaan. Veel beter is het daarom van tijd tot tijd maar eens door te tasten of door te hakken op het gevaar af, nu en dan eens een fout te begaan.'

Donderdag 14 juni nam minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat het eerste exemplaar van het boek 'Cornelis Lely, de ingenieur van het nieuwe Nederland' in ontvangst.

De afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee zijn het levenswerk van ingenieur Cornelis Lely (1854-1929). Zonder hem zou er in 1932 geen Afsluitdijk - en geen IJsselmeer - zijn gekomen. Maar ook geen Lawaspoorweg in Suriname, geen Ongevallenwet, geen witte strepen op het perron van het NS-station. Lely droeg ook bij aan de emancipatie van de 'gewone Nederlander' die kiesrecht kreeg.

BOEKPROEVERIJ Zondag 8 juli verzorgt Cees Banning een lezing bij boekhandel Laan in Castricum, aanvang 14.00 uur, toegang gratis. De boekproeverij is open.

Cees Banning is verslaggever bij het NRC. Hij is ook econoom en parttime docent op het St. Maartencollege. Veel van zijn artikelen gaan over topmensen uit onze economie.