Bewonersplatform: 'Trucje Parnassia niet belonen'

Peter van Eerden

BAKKUM Weet de gemeenteraad dat met Parnassia, in strijd met het bestemmingsplan, een afspraak is gemaakt? Die vraag stelt het Bewonersplatform Duin en Bosch (D&B).

In 2010 is in een overeenkomst vastgelegd dat Parnassia alsnog tien sociale woningen moest realiseren op D&B, "waarbij b en w zich zal inspannen die mogelijk te maken op De Clinghe". Onderwerp van discussie voor de raadscaroussel over sociale huurwoningen op D&B donderdag (23 nov.).

Voor de herinrichting van D&B was geld nodig; grond werd verkocht voor woningbouw. De raad heeft meegewerkt onder voorwaarde dat er sociale woningbouw moest komen als onderdeel van maximaal 230 te bouwen woningen. Parnassia kocht die verplichting af "omdat ze niets kan verdienen aan sociale woningbouw; dure koopwoningen leveren wel winst op". Door de nu weer gewenste wijziging van het bestemmingsplan dreigt volgens het platform die strategie van Parnassia te worden beloond.

De bewoners zijn niet tegen sociale woningbouw, wél tegen de voorgestelde locatie en voor "niet meer woningbouw dan maximaal is toegestaan". Met de huidige plannen zou het maximaal toegestane aantal woningen al worden overschreden "zonder dat daar de correcte procedures voor doorlopen zijn". Met wijziging van het bestemmingsplan zou bovendien afstand worden genomen van de oorspronkelijk visie om 'wonen' en 'zorg' te scheiden. Het platform wijst er op dat Parnassia de verplichte bouw van tien sociale woningen ("en zelfs meer") niet moet realiseren op 'zorglocatie' De Clinghe maar alsnog op 'woonlocatie' Koekoeksduin. Dat kan binnen de kaders van het bestemmingsplan: "Een wijziging is dus helemaal niet nodig! Parnassia heeft op deze plek echter dure koopwoningen gepland omdat daar meer geld aan te verdienen is", aldus het platform.