• Jasper van Dalen, programmamanager provincie NH, houdt een presentatie over de achtergrond van de werkzaamheden

    Nicole Kleine Staarman

Bomenkap wordt doorgezet

IJMOND Als iets deze omgeving bijzonder maakt, is het wel het prachtige natuurgebied. Kronkelende zandpaden, een diversiteit aan loof- en dennenbos, mooie stuifduinen. Te voet, op de fiets of te paard is het genieten van alles wat groeit en leeft. Al sinds jaar en dag is de zorg van het Kennemer Duingebied in handen van de PWN. Eigenlijk altijd naar tevredenheid van de bezoekers. Tot voor kort. Want een stevigere aanpak van natuurontwikkeling, waardoor onder andere naaldbos wordt gekapt, zorgt voor weerstand.

Nicole Kleine Staarman

ECONOMIE Donderdag 24 mei organiseerde de verantwoordelijke provincie Noord-Holland in Castricum een bijeenkomst om vragen te beantwoorden over de werkzaamheden. De provincie opende met een presentatie: de stikstof die onze bloeiende economie voortbrengt, zorgt voor een voedingsrijke bodem waardoor de oorspronkelijke flora en fauna wordt verdrongen door planten die daar beter op gedijen. Omdat het Noordhollands duinreservaat een beschermd natuurgebied is waar de bijzondere natuurwaarden behouden moeten worden, kan verdere economische ontwikkeling stagneren. De provincie heeft PWN de opdracht gegeven het gebied dusdanig te beheren dat het zijn unieke waarden behoudt zonder economische groei in de weg te staan. Het beoogde resultaat: herstel van de oorspronkelijke natte duinvalleien, grijze duinen en een gevarieerd loofbos met open boszomen.

PROTEST Om dit te bereiken gaat PWN ruimte maken en de bodem verschralen. Deze werkzaamheden zijn erop gericht om de natuur in de duinen te versterken. Dik Pruis van de actiegroep 'Stop Bomenkap Noordhollands Duinreservaat' ziet dit anders: "Als er niks aan de vervuilende activiteiten wordt gedaan, zal de nieuwe grondlaag weer net zo hard stikstof opnemen en is het gedoemd te mislukken. Dan is de grootschalige bomenkap en het afgraven van grond voor niks geweest". Hij verwijt de provincie dat ze tijdens de inspraakperiode onvoldoende gecommuniceerd heeft. De provincie denkt hier anders over: "Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen uit het bedrijfsleven en natuurorganisaties. En er is een informatieavond gehouden waar we weinig weerstand ervoeren". Dik Pruis beaamt dit, maar schrijft het toe aan onduidelijke informatie: "Als er naar buiten was gebracht dat er zoveel gekapt zou worden, was er veel meer protesterend publiek op afgekomen. U heeft ons misleid". Dit levert instemmende geluiden uit het publiek op.

BELEVING Meer vragen worden gesteld, bezorgdheid geuit. Naast gefundeerd commentaar vanuit het publiek, komt ook de verstoorde natuurbeleving aan bod. Iemand vraagt zich af of het beoogde resultaat nou werkelijk is wat de omgeving wil en pleit voor 'een pas op de plaats', dat met applaus ontvangen wordt. Er wordt uitgelegd, begripvol gereageerd, maar behalve de toezegging van PWN en de provincie om beter te communiceren is er van enige toenadering geen sprake. Fase 1 die nog tot 2021 loopt, zal doorgezet worden. Dit jaar is onder andere het gebied Vogelwater (tussen Bakkum en Egmond) aan de beurt.

Info: stop-bomenkap-noordhollands-duinreservaat.nl en pwn.nl/werken-aan-de-duinen