• Het Heijmans One-woonconcept werd al eens door Ron De Haan voorgesteld

Bouwen met de politiek: 'In Castricum is al snel iets gek'

CASTRICUM Het tekort aan betaalbare (huur)woningen belooft een verkiezingsonderwerp te worden. Door de discussie rond het bouwplan van Kennemer Wonen op het Duin en Bosch-terrein (zie artikelen elders) staat ook de politiek op scherp. De Vrije Lijst en de PvdA maken zich al jaren hard voor woonruimte voor onder meer jongeren.

Nicole Kleine Staarman

TINY HOUSE Volgens Dave van Ooijen van de PvdA zijn de verhalen van Menno, Esther en Nienke geen uitzondering. "De PvdA probeert al jaren maatregelen om woningruimte voor jongeren beschikbaar te krijgen, door de raad te krijgen. Helaas tot nu toe zonder resultaat. De prestatie-afspraken met Kennemer Wonen waarbij ze zich verplicht 118 sociale huurwoningen te bouwen voor 2020, is wat ons betreft te matig. Dit moet echt verdubbeld worden". Van Ooijen denkt dat dat nodig is, gezien de sterke groei van woningzoekenden vanuit de regio. "Om dit haalbaar te maken is een actiever beleid nodig van de gemeente. Verder moeten mogelijkheden zoals Tiny Houses aangegrepen worden om snel betaalbare woningen specifiek voor jongeren te realiseren". Wethouder Marcel Steeman denkt dat er geen animo is voor tijdelijke woonunits. "Castricum is geen studentenstad waar de vraag zo groot is, dat jongvolwassenen zoiets prima vinden. Onze jongeren vliegen uit en keren weer terug als ze zich gaan settelen". Hij investeert liever in woningen die voor meerdere doelgroepen geschikt zijn.

CREATIEVER Ron de Haan van de Vrije Lijst zette het Tiny House concept al jaren geleden op de agenda. "Tja, als je er al vanuit gaat dat ze lastig te vullen zijn, breng je zo'n initiatief meteen om zeep. In Castricum is al snel iets gek. Dat wil niet zeggen dat we het niet moeten proberen. Zo blijven we vastlopen in het vertrouwde en bekende terwijl er om ons heen de mooiste oplossingen worden ontplooid". Volgens De Haan heeft een vernieuwend idee altijd tijd nodig in ons dorp. "Ik ben een idealist en laat me niet zomaar ontmoedigen". Dat er maar één woningcorporatie in Castricum is, vindt de Haan beperkend. "Ik heb niks tegen Kennemer Wonen, maar met meer spelers op de markt wordt zij wel gedwongen om creatiever te denken". De Haan ziet met lede ogen aan dat jongeren uit Castricum vertrekken. "Ik begrijp niet dat hier niks aan gedaan wordt. Het is niet logisch dat er niet geprobeerd wordt balans te vinden in de gemeente. Jongeren zijn nodig om dit te behouden: voor het aanbod van cultuur, sport en talent".

OPEN BLIK De Haan staat te popelen om de wereld van buiten naar binnen te halen. "Er is nu weinig dynamiek. Het beleid zorgt ervoor dat het dorp vergrijst. Om woningbouw mogelijk te maken, moeten we gaan samenwerken met de BUCH gemeenten om onze schaarse grond zo goed mogelijk te benutten. En dan een open blik naar buiten houden voor oplossingen". Van Ooijen grijpt de aankomende raadsvergadering aan om er via een motie voor te zorgen dat er de komende jaren meer sociale woningen worden gebouwd. Aanstaande donderdag moet blijken hoe de PvdA dit voor elkaar wil krijgen.