• Lobke Boot kan niet naar boven; haar rolstoel blijft steken in de lift

    Aart Toth

Bovenetage Geesterhage onbereikbaar voor rolstoelers

CASTRICUM Je zult maar in een rolstoel zitten en naar de bovenverdieping moeten in Geesterhage. Bijvoorbeeld omdat je uitgenodigd bent door Omroep Castricum, een bijeenkomst wilt bezoeken in de Papenburgzaal, of een afspraak hebt bij GGD Hollands Noorden - Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Met een kinderwagen is dat al een hele uitdaging; de lift is zeer krap bemeten. In in een rolstoel is het helemaal een onmogelijke opgave.

Aart Tóth

De Castricumse Lobke Boot kan erover meepraten. Ze heeft vanaf haar geboorte al een visuele beperking en kan zich al een aantal jaren prima verplaatsen via haar elektrische rolstoel. Mede daardoor maakt Lobke gewoon deel uit van het maatschappelijke leven in Castricum, waar veel openbare gebouwen prima toegankelijk zijn. Helaas geldt dat niet voor Geesterhage. Lobke: "Ik had een afspraak bij het CJG op de bovenetage, maar ik bleek er niet te kunnen komen. De betreffende beheerder zei toen kortaf 'Dan komen ze maar naar beneden toe', wat natuurlijk niet echt de oplossing is."

DE WET De wetgever is overigens duidelijk. Sinds 1 januari 2017 is er nieuwe wetgeving voor nieuwe of verbouwde openbare gebouwen qua bereikbaarheid. Letterlijk staat er o.a. "Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten net als ieder ander kunnen meedoen." ((Wgbh/cz) . Nu is Geesterhage op 17 januari 2017 geopend, dus na het in werking treden van de nieuwe wet.

REACTIE Verantwoordelijk ambtenaar Martin Admiraal van de BUCH (handhaving en vergunningen RO) stelt dat op het moment van de vergunningverlening in oktober 2015, toen de aanvraag getoetst werd aan het Bouwbesluit, de gemeente geen bevoegd gezag was extra eisen te stellen. "Het aanpassen van de lift zal moeten gebeuren op basis van vrijwilligheid van de verhuurder en huurders", volgens Admiraal. "Het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum adviseert het college van b en w om het advies voor en modernere liftinstallatie terug te koppelen naar de aanvrager/eigenaar van de vergunning."

De Stichting Nieuw Geesterhage geeft ook een reactie bij monde van voorzitter Ton Kenter. "Inderdaad is de lift niet de ruimste, maar een normale rolstoel past er makkelijk in. De nieuwe lift is uitgevoerd volgens het bouwbesluit en er was geen ruimte de liftschacht te verruimen. Daarbij is het mogelijk een ruimte op de benedenverdieping te gebruiken als een bezoek aan de bovenetage echt niet lukt vanwege vanwege een grote elektrische rolstoel. Deze situatie komt misschien éénmaal per jaar voor. Op de begane grond zijn alle ruimtes en toiletten goed bereikbaar voor personen met een beperking."

Het 'Platform Gehandicapten Beleid Castricum' laat weten in 2015 een integraal advies te hebben verstrekt over de toegankelijkheid van Geesterhage. "Daarin is ook de lift ter sprake gekomen. Er waren op dat moment veel vragen over de lift. Toch heeft de gemeente een omgevingsvergunning afgegeven. Wat voor lift het uiteindelijk geworden is, is ons niet duidelijk. Wij hebben na de oplevering in januari 2017 geen gelegenheid gehad een eindschouw uit te voeren", aldus Edwin Steeman, voorzitter PGBC.