• Foto: Bert Westendorp

    Bert Westendorp

Brandbrief aan b en w: monumentenraad dreigt op te stappen

CASTRICUM De Monumentenraad (MR) heeft 'een brief op poten' gestuurd aan het college van b en w en de gemeenteraad. Het moment lijkt goed gekozen want donderdag 16 november wordt de raad geïnformeerd over de Erfgoednota.

Peter van Eerden

De MR beklaagt zich de afgelopen jaren nauwelijks bij het beleid te zijn betrokken, zeker niet meer nadat in 2013 zonder overleg werd besloten extern adviesbureau 'The Missing Link' in de arm te nemen. Dit bureau ontwierp een nieuwe erfgoednota met 'verhaallijnen' als toverwoord. Van uitvoering blijkt echter weinig terecht te zijn gekomen. Erfgoed heeft geen prioriteit en de geringe bijdrage voor onderhoud van monumenten is voortdurend gedaald. "Het enige wat tot stand wordt gebracht zijn visies en actieprogramma's", schrijft de MR en citeert daarbij een uitspraak van Jan Schaeffer: "In geouwehoer kun je niet wonen".

Ook rijst de vraag hoeveel geld dit intussen wel niet heeft gekost. De gemeenteraad wordt donderdag voorgesteld wederom € 20.000 beschikbaar te stellen voor een opdracht aan The Missing Link. De Monumentenraad besluit haar lange brief met de mededeling te zijn ontmoedigd en niet langer verbonden te willen zijn met beleid waartegen grote bezwaren bestaan: "Wij hebben moeten constateren dat de Monumentenraad buiten spel staat en niet kan functioneren". Naar aanleiding van de brief van de MR heeft wethouder Steeman inmiddels laten weten de gemeenteraad donderdagavond vooraf over zijn visie te zullen informeren.