• Anno den Bakker, Leo van Schoonhoven en Vokko Koeman van Burgerforum brengen een virtueel bezoekje aan het Binnenhof

    Archief

Brandbrief naar Den Haag 'Besluiteloosheid in Castricum moet stoppen'

CASTRICUM Hij stond al bekend om zijn soms onorthodoxe aanpak. Houdt zich niet altijd aan de mores binnen de lokale politiek. Maar nu gaat hij nog een stapje verder. Raadslid Leo van Schoonhoven stuurt namens Burgerforum een brandbrief naar Den Haag.

Taetske Grendelman

"Dit is nog nooit vertoond" geeft Van Schoonhoven toe. "Er zal vast wel veel commentaar op komen. Het zij zo." De oud-wethouder, momenteel éénpitter in de raad, stuurt deze week een gepersonaliseerde brief naar zo'n zeventig Tweede Kamerleden die infrastructuur - zowel op het gebied van verkeer als voorzieningen - in hun portefeuille hebben. "Ook Provinciale Statenleden wil ik een brief sturen. Het moet duidelijk zijn dat we er in Castricum hulp nodig hebben. De eeuwige discussie over tunnel, woningbouw en voorzieningen. We komen er niet uit."

HET PROBLEEM Kern van het probleem is dat het maar niet lukt om (vanuit één visie) aan een gezamenlijk doel te werken, stelt Van Schoonhoven. "Onze politieke en dus bestuurlijke fixatie is gericht op kortetermijnoplossingen. De partijen in een college verplichten hun wethouders te 'scoren' op korte termijn. Deze, noem het maar dorpse, praktijk speelt zich inmiddels al ruim dertig jaar op deze manier af."

Ook de wethouders 'van buiten' die vorig jaar zijn aangetrokken om een professionalisering op bestuurlijk niveau door te voeren, bieden volgens Burgerforum geen soelaas. "Deze professionals komen - door de typisch Castricumse omstandigheden - niet echt uit de verf. De hoop was dat zij de kennis en kunde en het netwerk in zouden brengen om de gebruikelijke 'er moet gescoord worden binnen de collegeperiode-mentaliteit' te doorbreken. Een wat meer visionaire blik dus. Maar daar blijkt niets van. Dit is geen verwijt maar een constatering." Van Schoonhoven onderscheidt in zijn analyse een drietal deelproblemen.

BOUWEN Ten eerste woningbouw. "Het lukt ons niet om woningen te bouwen voor starters, statushouders en mensen die het tijdelijk of permanent financieel minder goed hebben. Per bouwproject wijzen de projectontwikkelaars op de hoge grond- en bouwkosten en de hoge kosten voor door de gemeente afgedwongen zaken. Zoals ondergronds parkeren op basis van een parkeernorm die weinig flexibel is. Of een afslag naar de A9. Die kosten zorgen voor een verhoogde verkoopprijs. Deze kruideniersmentaliteit leidt er mede toe dat onze jeugd vertrekt."

SPOOR Als tweede probleem noemt Van Schoonhoven het steeds drukker wordende spoor. "Omdat de gemeente rond het spoor woningbouw toestaat, worden alle mogelijke toekomstgerichte, structurele oplossingen voor een spooronderdoorgang of -overgang, of een verdieping of verhoging van het spoor, onmogelijk gemaakt. Dit leidt mogelijk op termijn tot de enige dan nog realiseerbare oplossing: een randweg."

De korte termijn belangen van projectontwikkelaars met grondposities botsen hier met de lange termijn belangen van inwoners langs de aanrij-routes, die geconfronteerd worden met fijnstof en verkeersopstoppingen voor hun deur. Castricum heeft noch de miljoenen noch het bestuurlijke (lobby)netwerk die nodig zijn om de spoorproblematiek écht op te lossen. Van Schoonhoven: "Er is en wordt geen geld gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen. Simpelweg omdat er geen lange termijnvisie is. Het maatregelenpakket ('een afgestoft, vijf jaar oud plan') om de pijn bij het knelpunt te verzachten, lost niets op en kost minimaal drie miljoen. En na de verkiezingen begint het circus en de verspilling opnieuw."

VOORZIENINGEN Een derde probleem vormen volgens het raadslid de voorzieningen. "Bij het continueren van deze voorzieningen komt iedere keer dezelfde vraag naar boven: pappen en nathouden of aanpassen aan het toekomstige gebruik. Een voorbeeld is een zwembad. Er is - blijkt uit onderzoeken waaraan we inmiddels drie ton hebben uitgegeven - behoefte aan een nieuw zwembad. Het oude zwembad is afgeschreven. Het voldoet niet aan de nieuwe en toekomstgerichte normen op energieverbruik, CO2 uitstoot en sluit het niet aan op de vraag naar zwemmogelijkheden. Hierdoor wijken onze inwoners - met de auto - uit naar de buurgemeenten. Ook hier een paradox."

PIJN De bestuurskracht is volgens Van Schoonhoven op een dieptepunt beland, net als het vertrouwen in de politiek. "Het raadsprogramma werkt verlammend. Partijen houden elkaar in gijzeling. Onze inwoners willen oplossingen, óók voor zaken die op langere termijn spelen of gaan spelen. Zij willen niet wekelijks geconfronteerd worden met meldingen in de krant dat er opnieuw en opnieuw - en dat al 20 jaren lang - over onoplosbare problemen wordt gepraat. Dit ondermijnt politiek en bestuur. Maar vooral creëert dit pijn op langer termijn binnen onze gemeente."

Lees hier de brandbrief namens Burgerforum.

Reageren? Mail naar nieuwsbladcastricum@bdu.nl