• Grauwe ganzen met pulletjes

    PWN

Broedseizoen weer van start

Extra controles en voorlichtings-campagne

CASTRICUM Het broedseizoen gaat 1 maart weer beginnen. Om bezoekers - waaronder hondenbezitters - bewust te maken van hun invloed op de natuur, start PWN ook dit jaar een voorlichtingscampagne over het broedseizoen. In deze campagne werkt PWN samen met de provincie N-H en andere natuur- en recreatieorganisaties. Ook zijn er extra controles op naleving.

Om vogelnesten maar ook konijnen, hazen of hagedissen beter te beschermen gelden er tijdens het broedseizoen aangepaste regels in onze natuurgebieden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de broedvogelstand hier baat bij heeft en dat dit voor sommige soorten zelfs voorwaarde is voor broedsucces. PWN sluit daarom in de periode van 1 maart tot 1 juli weer een aantal paden af in het Noordhollands Duinreservaat en honden moeten aan de lijn, onder andere in het Bergerbos. De afgesloten paden liggen in `t Zegeveld ten noorden van het huisjesterrein De Nollen in Egmond aan de Hoef, het Reggers Sandersvlak en de Kil ten zuiden van Egmond aan Zee, het Vennewater nabij Egmond Binnen en het Zeerijdsdijkje in Bakkum.

BESCHERMDE SOORTEN In het duingebied broeden veel vogelsoorten die allemaal beschermd zijn. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook reeën, konijnen, hazen, hagedissen, kunnen gemakkelijk door loslopende honden worden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat de jongen verhongeren of de eieren niet uitkomen. Ook bestaat de kans dat eieren of jongen worden opgegeten door roofdieren. Een rennende hond ziet er voor vogels dreigend uit. Honden hebben een goede neus en vinden gemakkelijk nesten of jonge dieren die nog niet kunnen vluchten.

Zowel de afsluitingen als het aanlijngebod zijn ter plaatse aangegeven. Maar overtreders kennen soms de regels niet en zijn zich niet bewust van impact van hun gedrag. De boswachters zullen daarom tijdens het broedseizoen niet alleen extra aandacht besteden aan de naleving van deze maatregel - recreanten die zich niet aan de regels houden riskeren een bekeuring - maar ook inzetten op voorlichting aan bezoekers. Het broedseizoen duurt van maart tot juli.