• Leo van Schoonhoven, woordvoerder van het burgerinitiatief, (links) en Herman Rijsdijk, manager De Witte Brug

Burgerinitiatief ziet nieuw zwembad als kans: 'Meest duurzame oplossing kost het minst'

CASTRICUM "Alleen samen krijg je een goed sport- en beweegcomplex voor elkaar." Aan het woord is Leo van Schoonhoven, de woordvoerder van de 'Initiatiefgroep Nieuw Zwembad'. Hij pleit voor een beweegboulevard.

De initiatiefgroep (30 m/v) bemoeit zich al anderhalf jaar intensief met de plannen voor het zwembad. Wat heeft de groep voor ogen? "We willen iets wat geld kost - een zwembad - combineren met iets wat geld oplevert. Al na drie vergaderingen waren we erachter, door ook zakelijk te denken, dat je een heel hoge bezettingsgraad creëert als je een zwembad combineert met een sporthal en dat combineert met commerciële ruimtes die je kan verhuren, en dat combineert met een volledige horecavergunning. En met aansluiting van fiets- en wandelpaden richting buitengebied. Dat trekt mensen aan."

Is de samenwerking met de gemeente een succes? "Twee van onze leden doen mee aan de stuurgroep en de projectgroep, op uitnodiging van wethouder Rob Schijf. We zijn blij dat het college aan de slag is gegaan en dat er nu serieus wordt nagedacht over bovenstaande. Wel is het duidelijk dat het ambitieniveau van het college lager is dan die van de van de initiatiefgroep. Wij kiezen voor een beweegboulevard."

Een beweegboulevard? Hoe wil je extra functies combineren? "In flexibele ruimtes waar je in de toekomst invulling aan kan geven. Daarmee spreid je het risico. Denk aan mogelijkheden voor sociale functies; dat is iets wat je ook bij andere nieuwe zwembaden ziet. Mogelijkheden in deze vergrijzende wereld. Die behoeftes zou je goed in kaart moeten brengen. Dat zien wij als een gemis in het onderzoek tot dusver. Betrek bijvoorbeeld mensen van het Platform Sport er bij, die hebben een half jaar geleden een prachtig document geschreven, met hun visie hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Vraag de sociale sector hoe ze erover denken. Hoe maak je het aantrekkelijk voor ouderen? Of, denk aan het fietsen. In plaats van in de schuur stallen, kan je je dure sportfietsje op Noord-End in een kluisje kwijt, of daar een fiets huren, een plek om je fietsvrienden te ontmoeten en een ideale plek voor een fietsenwinkel. En ga zo maar door…Dat bedoel ik: de bezettingsgraad van zo'n plek kan omhoog, mits je functies samenhangend en toekomstgericht integreert."

Zorgt simpel alleen een zwembad niet voor minder kosten en minder risico voor Castricummers? "Nee, uiteindelijk is de oplossing die Castricum het minst biedt – alleen vervangen van zwembad de Witte Brug – duurder voor Castricummers. Dat heeft ook te maken met duurzaamheid. Het werkt beter als je gaat combineren. Duurzaamheidsspecialist Frank Drost (lid initiatiefgroep, red.) hamert daar steeds op. Als je een warmte vraag combineert met een koude vraag heb je een neutrale verwarming die bijna niks kost. Bijvoorbeeld het Jac. P. Thijssecollege, wat in de zomer een koudebehoefte en in de winter een warmtebehoefte heeft en je combineert dat met de behoeftes van zwembad, sporthal en eventueel kantines, dan krijg je een optimale duurzaamheidsrelatie. En dat leidt tot de laagste exploitatiekosten. Bedenk daarbij dat het zwembad alleen 1,2 ton euro per jaar verstookt. Dat voordeel is waarschijnlijk het best te halen als je de huidige sporthal sloopt en herbouwt. Zo creëer je voordelen voor Castricum: per jaar minder kosten voor een mooiere voorziening dan die we eigenlijk kunnen betalen. Sterker nog: als je niet voor de uitgebreide oplossing kiest, betaal je je relatief blauw als inwoner van Castricum." 'Qua locatie is die vlak naast het Jac P Thijsse college waarschijnlijk het slimst. Alles dicht bij elkaar."

Welke redenen hebben toeristen om het zwembad te gaan gebruiken? "Nee, ik verwacht van een zwembad geen enorm belangrijke functie voor toeristen, die komen voor het strand, de duinen. Wel is bijvoorbeeld de 'FlowRider' of 'Wave machine' een kans. Maar zoiets kost een kapitaal, en daar moet je een ondernemer voor vinden om in te investeren."

Waarom een extra aansluiting op de N203? "De verkeersdruk door de wijk wordt anders te groot. Wij weten dat de provincie hier niet positief tegenover staat, maar met voldoende politieke druk is er vast een kans op een meningswijziging. Wij wonen hier, wij beslissen hier, niet de provincie."

Hoe gaat de initiatiefgroep verder? "Wij blijven meebewegen met het project. Zodra een locatie en variant bekend zijn, wil de initiatiefgroep kijken of Castricumse ondernemers een rol kunnen spelen in het plan. Daar gaan wij bij helpen."

Het woord is nu aan de raad. Donderdag 9 nov. beslist de raad over het vervolgonderzoek (van drie locaties en drie varianten). Het resultaat daarvan wordt in februari gepresenteerd. Dan volgt de definitieve keuze.