• Hans Boot

Buurtbewoners balen van stinkvijver: 'We konden wekenlang niet in de tuin zitten'

CASTRICUM Bewoners van Bloemgaarde die aan de vijver wonen zijn het zat. Ze wezen de gemeente en het hoogheemraadschap diverse keren op het gebrekkige onderhoud bij de waterpartij tussen hun woningen en Molenweide, maar kregen steeds nul op het rekest.

Hans Boot

Tot voor kort woonde Dirk van der Klip met plezier in de wijk Bloemgaarde, waar zijn tuin grenst aan een vijver. Nu is hij daar minder over te spreken: "In oktober 2017 zat ik bij een presentatie in het gemeentehuis, waarbij werd verteld dat de gemeente het maaien van het riet zou overnemen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Alleen van duiker tot duiker; in het riet langs de walkanten zouden eenden en andere watervogels zich kunnen gaan nestelen. Het resultaat is nu dat het her en der is blijven staan, wat geen fraai gezicht is. Bovendien zijn grote delen plat getrapt en hoopt het vuil zich daarin op. Eenden zien we trouwens helemaal niet meer, hooguit een verdwaalde meerkoet." Van der Klip nam contact op met zowel de gemeente als HHNK, maar werd daar niet veel wijzer van: "Het antwoord van de gemeente was dat men niets aan het beleid wilde veranderen en HHNK verwees naar de gemeente."

AZOLLA Buurman Robert Sander wijst op een ander groot probleem: "Door een hevige regenbui in juni is de overstort van de riolering opengegaan, waardoor er vervuild rioolwater in de vijver terecht is gekomen, met als gevolg vissterfte. Daardoor konden we afgelopen zomer vanwege de stank twee weken niet in onze achtertuin zitten. De gemeente heeft de dode vissen weggehaald, maar er is nog veel meer aan de hand. De komst van de waterplant Azolla, die zich in de hele vijver heeft verspreid, leidde ertoe dat het wateroppervlak eruit ziet als één groen tapijt. Doordat het onderscheid tussen talud en water vrijwel niet meer te zien is, kan deze situatie veel gevaar voor kinderen opleveren." Ook Sander trok tevergeefs aan de bel bij HHNK: "Omdat het schap verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit zouden zij de kwestie van de waterplanten moeten aanpakken, maar dat blijkt ook tegen dovemansoren te zijn gezegd."

WIJKBEHEERDER De wijkbeheerder erkent de problematiek. "Maar de afspraken zijn heel duidelijk. Wij maaien het talud tot aan de beschoeiing; de watergang is in beheer bij het schap. Wij voldoen aan het beeldkwaliteitsplan, al moet ik toegeven dat het resultaat er door de inzet van minder mankracht vanwege bezuinigingen wat minder uitziet dan zo'n vijf jaar geleden."