• Vliegtuig bij toren Pancratiuskerk

    Aart Toth

Castricum is vertrouwen in Schiphol kwijt

CASTRICUM Castricum en nog zeven andere gemeenten die overlast ervaren, zijn het vertrouwen in Schiphol kwijt. Dat meldt wethouder Marcel Steeman. In landelijke media (BNR, NOS) laat hij zich kritisch uit over Schiphol. Hij betwijfelt of de luchthaven bij het maken van een nieuwe milieurapportage (MER) wel eerlijk handelt. Schiphol maakt uit die rapportage op dat er nog ruimte is voor groei. De gemeenten vertrouwen deze rapportage niet.

De gemeenten hebben onafhankelijk onderzoek gedaan naar nachtvluchten en overlast-beleving. In besluitvormende vergaderingen van de Omgevingsraad Schiphol worden de resultaten van de agenda weggehouden, aldus Steeman. Raadslid Ron de Haan van De VrijeLijst, die het Schiphol-dossier al jaren op de voet volgt, stelt schriftelijke vragen aan b en w. Hij wil weten welke gevolgen deze 'vertrouwensbreuk' heeft en hoe b en w omgaan met de kloof die nu ontstaat met gemeenten die nog wél vertrouwen in Schiphol hebben. Ook vraagt hij zich af of bewonersplatforms zijn betrokken, hoe het onderzoek van de gemeenten eruit ziet en hoe het mogelijk is dat de Omgevingsraad zich hiervoor niet ontvankelijk heeft getoond. De Haan wil dat inwoners en raad worden betrokken bij het hoofdpijndossier en wijst nog eens op zijn voorstel om hierover een openbare gesprekstafel te beginnen.