• Bestuurslid Mikel Mac Mootry voor voor Sports at Sea. .

    Alex van der Leest

Castricum wil strandpaviljoens meer richting vloedlijn trekken [UPDATE]

CASTRICUM Het college van Castricum wil inzetten op het oprekken van de bouwcontouren voor paviljoens op het strand in oost-westrichting. Zo blijft het bouwvak in de breedte hetzelfde, maar komen de paviljoens iets verder van de duinen, richting zee te staan. Ook komen de paviljoens hoger op de palen. De gemeente heeft Hoogheemraadschap gevraagd deze mogelijkheden verder te verkennen. Dat is de uitkomst van het gesprek van afgelopen maandag tussen strandwethouder Ron de Haan en bestuurders van het schap. 

AAN ZIJDEN DRAADJE "De toekomst van die twee paviljoens hangt echt aan een zijden draadje." zei Ron de Haan afgelopen donderdag nog in de gemeenteraad. Het hoogheemraadschap concludeert namelijk dat de vier jaarrondpaviljoens aan het strand te dicht op elkaar staan. Vanwege de kustveiligheid, om voldoende zandaanwas mogelijk te maken, zouden ze'uit elkaar moeten worden geschoven'. ,Maar dat kan niet. In het convenant 'Noord-Hollandse Kust' en in het bestemmingsplan staat dat de paviljoens alleen zijn toegestaan op een strook van 250 meter rond de strandopgang (125 meter aan beide zijden). Als er wegens de kustveiligheid geschoven moet worden past het niet meer en is er nog slechts ruimte voor twee paviljoens. De wethouder kreeg donderdag vanuit de raad dus de opdracht om een oplossing te zoeken die zo veel mogelijk aan de belangen van de verschillende partijen voldoet. 

PRAKTISCH De gemeente mikt dus niet op verschuiving van paviljoens in de breedterichting. In dat laatste geval zouden twee van de vier paviljoens buiten het bestemmingsplan vallen en dus geen gebruik meer mogen maken van de jaarrondexploitatie. Niet alleen stuit dit voorstel volgens wethouder Ron De Haan op bezwaren bij de ondernemers: ,,Mogelijk komen dan ook de huurders van de strandhuisjes en de natuurverenigingen in het verweer. Dat kan weer leiden tot langlopende procedures, waar niemand bij gebaat is. Ondernemers en huurders niet, maar ook natuurliefhebbers en de strandgangers niet." De Haan noemt de verkenning praktisch en doelgericht. "Ik ben bereid hier stevig op in te zetten. De door gemeente geuite wens past niet binnen het waterveiligheidsbeleid van het Hoogheemraadschap. Er zal dus nog overleg moeten plaatsvinden om de mogelijkheden goed te verkennen en te zoeken naar een oplossing die voor alle partijen passend is. We moeten het samen doen", aldus de strandwethouder. Daarbij gaf de wethouder ook aan dat hij zich sterk wil maken om Sports at Sea in te passen in de jaarrondexploitatie. Hoogheemraadschap en gemeente gaan nu samenwerken voor de beste invulling van de problematiek.  

ZONERING Het kustconvenant is een afspraak van gemeentes en andere organisaties (totaal 28) voor het beheer van de Noord-Hollandse kust. Het onderdeel 'strandzonering' heeft drie typen stranden: natuur- , seizoen- en recreatiestrand. Op natuurstranden wordt geen bebouwing toegestaan, seizoenstrand alleen seizoen bebouwing en recreatiestrand zowel seizoens- als jaarrondbebouwing. Voor Castricum is de bestaande situatie vastgelegd, met de afspraak dat geen uitbreiding van bebouwing zal plaatsvinden. Echter, de raad stemt alleen met het convenant in als de jaarrondplaatsing van de vier strandpaviljoens gewaarborgd is. Dat vraagt om aanpassing van de strook voor het recreatiestrand, zo werd donderdag nog gesteld in de raad. GroenLinks ging dit te ver. Hannie Lutke Schipholt: "Kwaliteit van het strand zit niet in een keurig aangeharkt strandplateau en zoveel mogelijk bebouwing op het strand. De belangen van strandondernemers zijn niet per se dezelfde als die van de inwoners." Niet morrelen aan de zonering.

De raad stuurt wethouder Ron de Haan op pad. Zowel raad als college hebben grote vraagtekens bij de gewraakte conclusies van het Hoogheemraadschap. De Haan noemt de conclusies "onvoldoende onderbouwd" en betwijfelt de juistheid. Maandag (23 juli) ging hij dus met mensen van het 'schap' in gesprek. Samen met hen hoopte hij iets te vinden waarmee hij verder kan. Als oplossingsrichting wordt nu dus gekeken naar het oprekken van de bouwcontouren richting zee.

AAN DE BAK 'Sports at Sea' streeft ernaar om het sportpaviljoen jaarrond open te houden – deze krant schreef daar 4 juli al over. Het college kreeg afgelopen donderdag steun van een raadsmeerderheid (alleen GroenLinks vond het te ver gaan) met het verzoek (motie) om "alsnog een uiterste inspanning te doen om jaarrondplaatsing van Sports at Sea mogelijk te maken". Ook daarvoor zal De Haan aan de bak moeten.