• Gideon de Haan

    Marina van der Wal

Castricummer schrijft survivalgids voor bonusouders

CASTRICUM Stiefsucces is de titel van het nieuwste boek van Gideon de Haan, zelf ook een 'bonuspapa', uit Castricum. Want hoewel de stiefvader of -moeder een slechte naam heeft, is het wel degelijk mogelijk een succes te maken van die soms ondankbare rol, stelt de auteur.

OVERLEVEN De survivalgids voor ouders van een samengesteld gezin, zoals de subtitel luidt, ligt inmiddels alweer enkele weken in de boekhandel. 'Een survivalgids', dat klinkt wel heftig: survivallen gaat over overleven, is een stiefgezin zo lastig en zwaar?

"Deze vraag heb ik de laatste weken wel vaker gekregen. Er zullen nu lezers zijn die meteen beamend zullen knikken. Die herkennen dat het vormen van een gezin waarbij je heel veel emoties, loyaliteit, tradities en ervaringen samen moet zien te smelten de nodige energie kost. Er zullen ook mensen zijn die meteen toe moeten geven dat het in hun situatie niet goed is gegaan. Meer dan de helft van de samengestelde gezinnen strandt binnen vijf jaar. Dat vergeten we nog wel eens. Er zullen ook lezers zijn die denken 'nou, dan hebben we geluk gehad!'. Gelukkig behoor ik ook tot die laatste groep. Maar alle valkuilen heb ik als stiefvader, én als stiefkind, wel van heel dichtbij gezien. En een enkele vanaf de bodem bekeken. Inmiddels is het me wel duidelijk dat 'Stiefsucces' ouders het gevoel van erkenning geeft. Dat je ook eerlijk mag zeggen dat het een fikse klus is, om na een scheiding of verlies van je partner, een nieuw gezin op te bouwen. En dat het bouwen aan zo'n samengesteld gezin ook andere vaardigheden van de ouders vraagt. Zo maar 'vadertje en moedertje spelen' over andermans kinderen is er echt niet bij. Als je dat als volwassenen niet ziet, dan helpen de kinderen je er wel bij, met een opmerking als 'jij bent mijn vader/moeder niet!'"

VIOLET FALKENBURG In 'Stiefsucces' leggen co-auteur Violet Falkenburg en Gideon de Haan aan de hand van 131 hoofdstukken uit wat de valkuilen zijn die veel mensen tegenkomen op hun weg naar dat samengestelde gezin. Gideon: "Wat dat betreft is het woord 'survivalgids' ook bewust gekozen; het is een doe-boek. De basis van het boek is ontstaan in mijn praktijk waar ik zo vaak dezelfde thema's langs zie komen. Met ook altijd de zelfde basis: twee mensen die opnieuw verliefd zijn geworden, die ondanks eerdere teleurstellingen het lef hebben om weer voor de liefde te kiezen. En die van deze relatie een succes willen maken. Voor zichzelf en ook voor de kinderen."

NIET VERLIEFD Een mooie maar wankele basis? "Er spelen veel emoties en belangen. Je hebt te maken met verliefdheid van twee volwassenen; de kinderen zijn niet verliefd. Zij zijn niet verliefd op de nieuwe partner van hun vader of moeder en zeker niet verliefd op de kinderen van die partner. Ze moeten wel dealen met de nieuwe situatie. En met teleurstellingen. De kinderen hebben afscheid moeten nemen van hun vertrouwde leven. Die zijn loyaal aan ouders. Een vader of moeder die op een ander adres woont of een vader of moeder die bijvoorbeeld overleden is. Als volwassenen kunnen we keuzes maken, kinderen overkomt het. Als je een nieuwe relatie start vergeet je nog wel eens dat de manier waarop je omgaat met het verdriet en de teleurstelling van de vorige relatie direct invloed heeft. De boosheid, wantrouwen en kwetsuren zie je regelmatig terugkomen. In de manier waarop mensen zichzelf beschermen, hun kinderen beschermen en wel of niet de confrontatie met hun partner zoeken. Tel daar het verlangen bij op om deze liefde, deze relatie te doen slagen. Dan snap je meteen dat het een fikse klus is."

BALLEN IN DE LUCHT HOUDEN Toch hoor je mensen altijd zeggen dat ze 'de kinderen centraal' stellen. Gideon: "Ik hoor het gelukkig ook bijna ieder koppel zeggen. Maar als je, naast het gewone leven, al de bovenstaande 'relatie-ballen' in de lucht moet houden, dan wil het nog wel eens gebeuren dat de belangen van iedereen door elkaar gaan lopen. Je kunt er dan van overtuigd zijn dat je de belangen van je kind behartigt, en niet in de gaten hebben dat je eigen belang nét een tikkeltje meer aandacht heeft. En dat tikkeltje kan dan precies de angel zijn die op elk gebied een negatieve invloed heeft. Dan kan het zo maar helpen om een buitenstaander objectief mee te laten kijken. Dat gebeurt bij mij in de praktijk. Of je leest een boek. En beiden mag natuurlijk ook." Meer weten? Kijk op marinavanderwal.nl/gideondehaan