• Een project dat wél van de grond komt: Juliaan

    Hans Boot

College trekt miljoen uit voor versnellen woningbouw in Castricum

CASTRICUM Drie jaar lang 320.000 euro, oftewel bijna een miljoen euro, willen b en w uittrekken voor het versnellen van de bouw van woningen en de huisvesting van doelgroepen (o.a. jongeren, statushouders, arbeidsmigranten en geïnteresseerden in tiny houses). Het college wil hiervoor een taskforce oprichten. Dat is te lezen in een voorstel aan de raad.


De taskforce richt zich op de herontwikkeling van locaties als De Puikman en het Kaptein Kaas-terrein en moet op zoek naar geschikte locaties voor een hospice en voor de bioscoop, eventueel in combinatie met woningbouw. Ook moet de taskforce bestaande projecten vlot trekken. Zoals de TNT locatie, het Kooiplein, Duin en Bosch, Zandzoom Limmen en de haalbaarheidsonderzoeken Zuid III en Startingerweg fase 2 (allebei in Akersloot).

De ruim drie ton op jaarbasis zijn nodig voor het aantrekken of inhuren van deskundigen, zoals een planoloog, een beleidsmedewerker en een stedenbouwkundige.