• Comité Rotonde Rijksweg

Comité: 'Kies voor rotonde'

CASTRICUM De gemeenteraad ontving vorige maand een petitie met bijna 300 handtekeningen voor een rotonde. Met een mondelinge toelichting van de omwonenden. De raad vroeg om die presentatie aan het college te geven. Dit gaat 11 januari gebeuren. Ondertussen kwam wethouder Steeman in de krant met zijn verhaal, voor stoplichten. "Een gekleurd verhaal met onjuistheden." stelt het Comité Rotonde Rijksweg: Alex van der Leest (Fietsersbond), Anton Nieuwkoop (LSBO) en Richard Schavemaker, Wybe Kerkhof, Roelof Lodewijk (omwonenden). Hieronder hun reactie.

In 2014 verschenen verkeerslichten op kruispunt Maatlat – ter hoogte van de kartbaan. De gemeente verzekerde toen dat die keuze geen impact had op de Viswegrotonde (een besluit uit 2011). Wel dus. Juist die stoplichten waren in 2015 reden om het oude besluit te heroverwegen. Want rotonde Visweg had een keerlus nodig bij Maatlat, dacht men. Echter, onderzoek van Goudappel Coffeng liet daarna zien dat die lus onnodig is. Desondanks werd besloten om de keuze voor een rotonde te wijzigen in verkeerslichten. Vooruitzicht voor traject Lagelaan/Zeeweg is een keten van vijf stoplichten. Ah, een groene golf instellen? Dubieus, want Goudappel concludeert: "mogelijkheden hiervoor zijn (…) zeer beperkt". Desondanks beweert de gemeente dat er een soepele groene golf komt. Een golf groen voor (vracht)auto's en brommers? Sowieso niet voor fietsers en niet voor voetgangers. Voor hen betekent zo'n golf vooral extra wachttijd. Terwijl de Rijksweg een regionale (snel)fietsroute zou moeten zijn.

VEILIGHEID Iedereen weet dat rotondes veiliger zijn dan verkeerslichten. Met bewijs. Bijvoorbeeld, 'Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid' (SWOV) meldt in factsheet 'Rotondes' dat het aanleggen van rotondes leidde tot "een reductie van 76% van het aantal doden en 46% van de ernstige slachtoffers". De experts van Goudappel schrijven: "De verkeersveiligheid bij een rotonde is het gunstigst". Ook wachttijden, doorstroming en restcapaciteit vallen volgens Goudappel (2016) positief uit voor de rotonde. Ondanks alle bewijs noemt de gemeente stoplichten verkeerstechnisch beter.

EXCENTRISCH Na de onderzoeken van Goudappel kwam de gemeente met iets nieuws. De beoogde rotonde "ligt niet goed". Een vormgevingsprobleem? Een lastige bocht? Excentrisch, dat zien we ook in Heiloo (Rotonde Raadhuisweg) en de geplande nieuwe rotonde Kleibroek/Torenstraat. Daar is het geen probleem.

DUURZAAM Nog iets uit de SWOV-factsheet: milieuaspecten. Als een rotonde een kruispunt met verkeerslichten vervangt, "daalt de emissie van CO met 29% en NOx met 21%. Bovendien daalt de geluidsemissie."

Het perspectief voor ouderen is ook beter. Bejaarde voetgangers kunnen de drukke weg vlot en veilig oversteken via zebra's bij de rotonde. Met stoplichten is dat anders: lang wachten en daarna haastig oversteken. Voor bejaarde fietsers verhoogt op- en afstappen bij stoplichten de kans op valpartijen. Met voor ouderen gauw ernstige gevolgen.

Een rotonde kost meer geld en ruimte; er is beduidend meer grond nodig van ontwikkelaar BAM dan met verkeerslichten. Dat was in 2011 al bekend. Geen belemmering dus om voor een rotonde te kiezen.