• Cultuurcoach Tamara Roos ziet veel kansen liggen in Castricum

    Henk de Reus
  • De Bakkerij

    Henk de Reus

Cultuurcoach Castricum heeft er zin in

CASTRICUM Als Tamara Roos (40) ziet dat de gemeente Castricum een cultuurcoach zoekt, weet ze direct dat deze baan prima bij haar past. Op dat moment is ze drie jaar als zelfstandige werkzaam bij HAL 25, een culturele broedplaats van jonge kunstenaars in Alkmaar. Hier heeft ze veel eigen producties gemaakt en kunstenaars begeleid. Een aantal weken terug is ze met veel enthousiasme gestart als cultuurcoach. Een goed moment om Tamara beter te leren kennen.

Henk de Reus

VERBINDEN Tamara: "De gemeente heeft behoefte aan iemand, die vanuit een onafhankelijke positie culturele instellingen ondersteunt en bij tijd en wijle stimuleert om te gaan samenwerken en zodoende meer publiek te bereiken. De functie 'cultuurcoach' lijkt mij een spannende uitdaging omdat deze goed matcht met mijn talenten. Ik denk dat ik goed ben in het bij elkaar brengen van mensen en partijen en naar het zoeken van een gemeenschappelijk belang of doel. Ik kijk wat mensen bindt en wil de smeerolie zijn bij het bedenken van ideeën waarvan iedereen blij wordt. Op dit moment heeft de totstandkoming van een nieuwe cultuurnota prioriteit. Deze dient als basis voor het maken van keuzes door het bestuur. Ik hoop hiervoor input te kunnen leveren. Ten aanzien van Castricum heb ik een frisse blik, er spelen voor mij geen belangen en ik neem mijn ervaring in Alkmaar hierin mee."

PARELTJES Tamara heeft de eerste weken gebruikt om contact te leggen met plaatselijke organisaties, om zodoende een beeld te krijgen van de situatie in Castricum. Wat zijn haar eerste indrukken?

"Ik zie dat er in Castricum nog onbenutte kansen liggen. Castricum heeft een rijke cultuurhistorie en trekt met haar prachtige natuur veel toeristen. Echter, er blijven nog veel pareltjes op het gebied van kunst en cultuur verborgen voor toeristen, die hier toch al verblijven vanwege het strand of de camping. Je zult bereid moeten zijn om verder te kijken dan je eigen horizon als je Castricum beter op de kaart wilt zetten. Toeristen, die Amsterdam bezoeken, weten bijvoorbeeld niet altijd dat het Huis van Hilde hier staat en dat zich in de buurt een (kunst)bunker bevindt.

Een cultuurprogramma zou zich langs twee wegen moeten bewegen. Het eerste spoor is dat kunst en cultuur voor iedereen (jong en oud) bereikbaar moet zijn, omdat dit belangrijk is voor je persoonlijke ontwikkeling. Toonbeeld en de bibliotheek zijn daarin belangrijke voorzieningen. Het tweede spoor betreft het voor bewoners en voor mensen buiten Castricum, zichtbaar maken van wat hier nog meer te beleven is, zoals festivals, evenementen, culturele trekpleisters. Dit trekt kwaliteitstoeristen aan, die hier misschien voor de natuur komen, maar meer willen beleven. De economische waarde hiervan moet niet worden onderschat. Ik zie cultuur niet als een 'luxe-item', maar als een verborgen bouwsteen van de hele samenleving in de gemeente, die tot ontmoeting, verbinding en samen genieten leidt. Kunst en cultuur kunnen ook leiden tot discussie en vragen oproepen als 'moet kunst nut hebben?', 'Waaraan besteden we ons geld?' 'Moet iedereen het er altijd mee eens zijn?' Dit is niet erg, want er komt dan wel een discussie op gang. Een kunstwerk mag ook best voor wat wrijving zorgen in de samenleving, want wrijving zorgt uiteindelijk voor glans", aldus Tamara.

DE BAKKERIJ In de opdracht die zij van het college heeft meegekregen is opgenomen dat Tamara de focus allereerst op De Bakkerij legt. De vraag is welk beeld zij op dit moment van het poppodium heeft en of zij al ideeën heeft om tot een goed plan te komen.

Tamara: "Ik zie een plek op een a-locatie met heel veel waarde, een mooie zaal en goede spullen, maar ook een plek waar iedereen klem zit en op zoek is hoe men uit de benarde situatie kan komen. Ik kijk altijd waar de energie in een groep of op een plek zit en ontmoet steeds meer mensen die iets met deze plek willen. Ik probeer mensen, ideeën en energie bij elkaar te brengen. De Bakkerij kan alleen als een jongerencentrum in stand kan blijven als dit iets toevoegt aan het culturele klimaat in het dorp. Echter, je ziet dat tijden veranderen en dat De Bakkerij behoefte heeft aan een nieuwe start en een nieuw imago. Dat is goed. Durf een succesvol verleden los te laten, maar zoek de oplossing niet alleen in het verbreden van de activiteiten. De oplossing zal rigoureuzer moeten zijn. Zo zal men het gebouw ook beschikbaar moeten willen stellen voor andere gebruikers. Het gebouw wordt nu slechts twee avonden per week gebruikt".

ONAFHANKELIJK Tamara is door de gemeente als cultuurcoach aangesteld. Schuilt hier niet het gevaar voor het gezegde 'Wie betaalt, bepaalt'? Met andere woorden 'Hoe onafhankelijk kan zij haar werk doen?

Tamara vertelt dat de gemeente gebruik maakt van de 'Rijksregeling combinatiefunctie cultuur'. Deze is bedoeld om culturele instellingen te ondersteunen, een betere programmering te krijgen, meer samen te werken en meer publiek te bereiken. De gemeente draagt zelf een deel bij in de kosten. Daarnaast is Tamara door de wethouder gevraagd om haar werk op haar eigen manier in te vullen en, waar nodig, kritisch te zijn richting de gemeente.

Tamara: "In mijn functie heb ik contact met de wethouder, ambtenaren, maar net zo goed met culturele organisaties en inwoners. Vooral de laatste groep wil ik vragen om contact met mij op te nemen als men ideeën heeft, iets kwijt wil, of iets met mij wil bespreken".

Tamara is per e-mail (cultuurcoach@tamararoos.nl) en telefonisch (06 18220391) bereikbaar.