• Bij de foto: Guus van der Schaaf overhandigt de gift aan Gerard Veldt. (foto Hans Boot)

    Hans Boot

Dames VCC geven gul aan heren Oud-Castricum

CASTRICUM Vrouwen Contact Castricum hield woensdag (12 september) in sporthal De Bloemen haar seizoensopening. Het is dan een goede gewoonte dat er door de vereniging een gift beschikbaar wordt gesteld voor een goed doel. Een vastgesteld bedrag, aangevuld met giften die tijdens de middag door de leden worden gedeponeerd in een collectebus.

Dit jaar was de keuze gevallen op de Werkgroep Oud-Castricum die het afgelopen jaar heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van haar onderkomen De Duynkant aan de Geversweg. De werkgroep, die ondanks de wens tot 'feminisering' toch nog vooral uit mannen bestaat, was blij met het aanbod van VCC, omdat er nog wel wat extra geld nodig is voor de aanpak van het interieur.

Gerard Veldt, die zeven jaar penningmeester van de stichting was en tevens voorzitter van de bouwcommissie, gaf voor de circa 70 VCC-leden een presentatie over Oud-Castricum. Daarna werd de film van Anton Visser uit 2015 over de geschiedenis van de Dorpsstraat vertoond die bij vele dames nostalgische gevoelens opriep en de tongen los maakte. Tot slot overhandigde VCC-voorzitter Guus van der Schaaf aan Gerard Veldt de envelop met bekendmaking van het vaste bedrag van € 150,-. De collecte bracht nog eens € 137,- op, zodat de Werkgroep Oud-Castricum een kleine € 300,- aan haar financiële middelen kan toevoegen.