• Het winterzonnetje van afgelopen zondag trok veel wandelaars naar het strand

    Alex van der Leest

De toekomst aan de kust

CASTRICUM De raadsinfo-avond 'Toekomstperspectief Kust en Strandzonering' trok donderdag veel publiek. En wethouder Kees Rood (VVD) had soms een een pittige woordenwisseling met de zaal.

Alex van der Leest

TOEKOMSTPERSPECTIEF KUST (TPK) De provincie Noord-Holland verzamelde de 27 betrokken organisaties (kustgemeentes, natuur- en ondernemersorganisaties, waterschappen etc.) voor het verfijnen van het door hen afgesproken Kustpact. Kiezen voor een goede verhouding tussen recreatie en natuur, en tussen behouden en ontwikkelen. En tegelijk respect voor kustverdediging en watervoorziening. De organisaties tekenen 21 december hun concept TPK en Strandzonering. Begin volgend jaar geeft o.a. de Castricumse raad commentaar, waarna in het voorjaar vaststelling volgt door de provincie. De zoneringsvoorstellen voor Duinen en Binnenduinrand komen volgend jaar aan de beurt.

STRANDZONERING De zonering begrenst per zone de mate van recreatieve bebouwing op het strand. De voorgestelde zonering volgt in Castricum precies de bestaande situatie. Het Castricumse strand heeft drie zones. Ten eerste het 'Recreatiestrand' voor intensieve recreatie; dat omvat het gebied met de vier het hele jaar geopende paviljoens. Uitbreiding van bebouwing aldaar is niet de bedoeling (dat is slechts aan een paar badplaatsen voorbehouden, bijvoorbeeld Zandvoort). Aangrenzend is er het 'Seizoenstrand', met de strandhuisjes (alleen in de zomer). Die strook heeft natuurbeleving in de winter en recreatie in de zomer. Tot slot, aan beide uiteinden, vanaf het zuidelijkste huisje en vanaf Bad Noord (een seizoenspaviljoen), daar is het domein waar de mens te gast is: 'Natuurstrand'. Een rustige strandzone, met ruimte voor de natuur ­­– en verbonden met het achterliggende natuurgebied.

BELANGRIJK Pim de Nobel (PWN) legt uit dat de strandzonering een 'provinciale ruimtelijke verordening' wordt, "veel bindender kun je het niet krijgen." Bestemmingsplannen moeten dat volgen. "Doen ze dat niet, dan zal provincie aan die onderdelen haar goedkeuring onthouden." Kortom, dit zorgt voor "meer zekerheden en meer ruimte voor landschappelijke beleving en natuur dan er nu is."

PEILING TPK en zonering is een compromis. De krant vroeg betrokkenen wat ze ervan vinden. Adrie Lute (St. Duinbehoud): "Winstpunt is een gelijk speelveld voor alle partijen, duidelijkheid voor de toekomst en kansen voor samenwerking tussen partijen." De Nobel ziet ook winst voor heel Noord-Holland en voegt toe : "Verder zijn wij ook blij dat alle partijen hebben ingestemd met de uitwerking van een gedragscode, dus het samen hebben over activiteiten." Ook Lydia Snuif-Verwey (St. Alkmaardermeeromgeving) is positief over het resultaat, maar ziet voor Castricum wel een grens: "De maximale uitbating van het strand is reeds lang bereikt." Dirk Boonstra (CaanZee) wijst op de ruimte die de natuur in de strandzonering heeft en benadrukt het belang daarvan. En benadrukt: "Ondernemers willen weten waar ze aan toe zijn."

DE POLITIEK VVD en D66 zien de zonering als mogelijke rem voor ontwikkelingen voor het toerisme – hinderlijk voor nieuwe plannen of uitwerking van de CaanZee visie. Daartegenover heeft GroenLinks moeite met de bestaande situatie en is teleurgesteld dat de zonering die zo makkelijk goedkeurt.