• Op de schermen in de raadzaal het Zanderij-lied van De Skulpers (foto: Marcel Steeman - twitter)

    Marcel Steeman

De Zanderij wordt verkiezingsitem

CASTRICUM "Een stukje van oud Castricum gaat weer voorgoed verloren, weggegeven aan het grootkapitaal". Met op de monitoren dit onheilspellende lied van Marcel Klaver en zijn Skulpers begon donderdag de tweede raadsinformatieavond over de kadernota Zanderij.

Peter van Eerden

Wethouder Marcel Steeman was duidelijk in zijn nopjes met deze originele openingszet. Hij kon de verbaasde raadsleden daarna echter snel geruststellen: "De woorden van mijn aangetrouwde neef en naamgenoot zijn gelukkig niet in overeenstemming met de uitkomsten van de participatiebijeenkomsten". Steeman hield een voordracht die door de raadsleden werd gewaardeerd maar voor de druk bezette publieke tribune geen grote verrassingen bevatte. Daar zaten merendeels participanten uit het voortraject die eerder consensus bereikten over het open houden van de Zanderij maar zeer verdeeld bleken over de realisatie van bebouwing als kostendrager. Steeman liet weten dat gemeente in gesprek is over natuurontwikkeling. PWN heeft budget maar wacht op de uitkomst van het participatietraject. Dat bleek te zijn verlengd. De uiteindelijke besluitvorming over de kadernota zal pas na de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Lees het volledige verslag in het Nieuwsblad voor Castricum van woensdag 22 november.