• De Albert Heijn in Limmen

    Taetske Grendelman

Deen mag supermarkt bouwen in Zandzoom Limmen

LIMMEN Supermarktketen Deen mag een supermarkt bouwen in de nieuwbouwwijk Zandzoom. Dat heeft de Raad van State donderdag besloten.

Taetske Grendelman

BUURTFUNCTIE Albert Heijn Limmen spande een zaak aan tegen de gemeente. De AH vroeg de rechter om een 'voorlopige voorziening' te treffen om de nieuwe supermarkt tegen te gaan. Het bestemmingsplan staat een bedrijfsvloer toe van 1500 m2; de winkelvloer mag maximaal 850 m2 zijn. De AH aan de Vuurbaak stelde dat deze ontwikkeling in strijd is met de detailhandelsvisie van de gemeente. Het zou niet gaan om een 'buurtsuper' maar om een winkel die ook consumenten uit de omgeving aantrekt. Volgens de rechter gaat het wel degelijk om een 'buurtverzorgende functie'. En heeft de gemeente de publieke (ruimtelijke) en private belangen goed afgewogen.

LEEGSTAND De AH vreest dat de komst van de nieuwe supermarkt tot leegstand leidt in het centrum van Limmen. Het rapport waarop de business case is gebaseerd, zou gebrekkig zijn. De rechter ging hier niet in mee. AH wees op verschillende ondernemingen in haar omgeving zoals een slager, een bakker, een drogist en vestiging van Gall&Gall die door het uitwerkingsplan mogelijk hun bedrijf moeten beëindigen waarna de panden mogelijk leeg zouden kunnen komen te staan. Het college heeft daar tegenover gesteld dat het niet is uitgesloten dat een enkel verkooppunt uitvalt, maar dat het hier niet gaat om een aaneengesloten winkelgebied. Zelfs als die panden leeg zouden komen te staan, is volgens het college geen sprake van onaanvaardbare leegstand, omdat het betrokken gebied overwegend een woonfunctie heeft.

MARKTRUIMTE De rechter constateert dat er enige marktruimte is. "Hoewel deze marktruimte in feite nog niet de volledige supermarkt van 850 m² rechtvaardigt (dat is pas in 2020 het geval) geeft het wel aan dat een uitbreiding van het bestaande aanbod gewenst is." En "een tweede supermarkt verdient de voorkeur boven een extra uitbreiding van de bestaande supermarkt, omdat op deze manier de consument keuzemogelijkheid geboden wordt."

VISIE AH voerde verder aan dat de gemeente in haar detailhandelsvisie kiest voor concentratie van de detailhandel rond de Vuurbaak. Ook staat in de notitie detailhandel dat de supermarkt pas moet worden gerealiseerd nadat de woningbouw in het Zandzoomgebied is voltooid (in Limmen moeten er 600 woningen bij komen en in Heiloo 1200). Volgens de rechter snijden deze argumenten echter geen hout. "In de notitie wordt weliswaar een voorkeur uitgesproken voor de Vuurbaak, maar zoals het college heeft toegelicht, bestaat er bij de Vuurbaak niet voldoende ruimte voor de vestiging van een tweede supermarkt." De rechter was ook niet gevoelig voor het argument van AH dat b en w bij de uitgifte van de locatie andere partijen de ruimte hadden moeten geven om mee te dingen naar de exploitatie. Het gaat volgens de rechter niet om een 'schaars publiek recht.'