• De actiebereidheid blijkt groot: zo'n 150 filmliefhebbers verzamelden zich voor het Corso-pand.(foto: Aart Tóth)

    Aart Tóth

Demonstranten willen Corso voor dorp behouden

CASTRICUM Zo'n 150 filmliefhebbers gaven dinsdagavond (4 september) gehoor aan de oproep van actievoerders Ria du Prie en Maria Zaleska om te demonstreren voor het behoud van de Corso-bioscoop. Deze dreigt te verdwijnen omdat renovatie van het verouderde pand niet rendabel is; de benodigde investeringen zijn hier niet terug te verdienen. Pogingen om een alternatieve locatie te vinden, strandden de afgelopen jaren.

HOGE OPKOMST Voor Castricumse begrippen was de opkomst dinsdag ongekend hoog. Onder de demonstranten waren uiteraard veel leden van filmclub Cinecast. Ook de Ondernemers Vereniging Castricunm (OVC) was vertegenwoordigd door diverse leden en voorzitter Leo van Schoonhoven. "Natuurlijk moet de Corso blijven." zegt Van Schoonhoven. "Er is een samenhang tussen winkels, horeca en entertainment. Die samenhang moet je niet verbreken anders word je als dorp armer. Dat willen wij als ondernemers voorkomen. Met een beetje goede wil moeten we dit probleem samen kunnen oplossen. Wij zijn trots op onze bios en willen ons best er voor doen'"

STEUN BETUIGEN Met grote borden in de hand met daarop 'Corso moet blijven' verzamelden alle aanwezigen zich voor een groepsfoto voor de entree van het filmtheater aan de Dorpsstraat. De initiatiefnemers zijn blij dat het gelukt is om zoveel filmliefhebbers te mobiliseren. Inmiddels zijn er ook bijna 1.000 steunbetuigingen verzameld. Ria du Prie roept iedereen die niet wil dat Castricum het straks zonder filmtheater moet doen op om zijn of haar steun te betuigen via een e-mail naar corsomoetblijven-doemee@drieblad.nl. In het najaar zal de verzameling steunbetuigingen worden aangeboden aan het gemeentebestuur.

ROL GEMEENTE De exploitant van de bioscoop, Erik Weel, hoopt dat de gemeente de 'herlocering' van de bioscoop actief gaat faciliteren. De business case voor een nieuw filmtheater is namelijk rond, maar de voorziening kan alleen van de grond komen als de gemeente een plek aanwijst die een 'maatschappelijke' of 'commerciële' bestemming moet krijgen.  

Gedacht wordt aan het gebied achter het station (het terrein van Kaptein Kaas) dat de komende jaren ontwikkeld wordt. De gemeente moet bij zo'n gebiedsontwikkeling een visie neerleggen, en zou naast de bestemming 'wonen' ook een andere bestemming - maatschappelijk of commercieel - kunnen eisen voor een klein deel binnen dat gebied. Het is immers in het belang van de gemeente om geen slaapdorp te worden zonder voorzieningen. Vervolgens kunnen partijen die denken binnen die bestemming in een behoefte te voorzien, zoals de Corso-exploitant, in onderhandeling gaan met de grondeigenaar/ontwikkelaar en deze grond aankopen. Zo kan worden voorkomen dat er alleen (dure) woningen worden gebouwd omdat die nu eenmaal het meeste opleveren (wie woningen ontwikkelt, kan zich een hogere vierkante-meterprijs veroorloven). Ook kan op deze wijze wellicht het creatief combineren van functies, en het efficiënt gebruiken van schaarse ruimte, worden gestimuleerd, is de gedachte.

SLETTENHAAR Wethouder Paul Slettenhaar (RO) laat desgevraagd weten geen uitspraken te doen over een mogelijke verplaatsing van de bioscoop naar het gebied achter het station. Wel zegt hij zich voor het behoud van Corso te willen inzetten. "De opdracht van de raad is om hier pro-actief naar te kijken. De inzet staat als een paal boven water; het is belangrijk voor Castricum. We gaan nu eerst nog een keer alle alternatieven langslopen en het draagvlak bekijken."

.