• SCHIPHOL - Dick Benschop, CEO & president-directeur, van Royal Schiphol Group tijdens de bekendmaking van de jaarresultaten van 2018. ANP ROBIN UTRECHT

    ROBINUtrecht

Demonstratie op Schiphol-infoavond met Ceo Dick Benschop in Castricum

CASTRICUM Dick Benschop, directeur van Schiphol, is vanavond (woensdag 12 juni) aanwezig bij een raadsinformatieavond over Schiphol. Het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) en Transitie Castricum (TC) roepen iedereen op om rond 19.00 uur op het gemeentehuis te komen demonstreren tegen de groei van de luchthaven.

"De boodschap van Schiphol, KLM en het kabinet blijft 'beperkte groei van Schiphol', terwijl iedereen op de hoogte is van de onevenredig grote hinder in onze regio" memoreert TC. "Laagvliegende vliegtuigen, een flinke bijdrage aan de klimaatproblematiek en (ultra)fijnstof. Eén stijgende Boeing 747 stoot evenveel ultrafijnstof uit als een miljoen vrachtwagens."

"Zwijgend afwachten is geen optie meer, want de groeiambitie van Schiphol is groot. Toekomstplannen met een tweede Polderbaan en Kaagbaan zijn reeds gesignaleerd." Argumenten die door voorstanders van uitbreiding van Schiphol worden gebruikt, zoals 'vliegtuigen worden stiller', 'het rijk houdt de luchtvaart goed in de gaten', 'mensen willen nu eenmaal graag vliegen' en 'het is de motor van onze economie', noemt TC mythen. De organisatie verwijst naar de sites eerlijkovervliegen.nl en vlieghinder.nl en citeert een deskundige van TNO: "Het is een grote fout om te denken dat de economische groei in Nederland wordt veroorzaakt door de luchtvaart. Het is precies andersom. De luchtvaart neemt toe door stijgende welvaart."

OPROEP TC en PVRC doen een oproep. "Alleen praten en rapporteren heeft onvoldoende effect, dus we moeten het gevoel van onmacht omzetten in daadkracht! Door in grote getale aanwezig te zijn, laten we zien dat we niet onverschillig zijn in Castricum. Dus kom met buren en bekenden, al dan niet met spandoeken, actieborden, hesjes etc. om de noodklok te luiden. Zowel voor het gemeentehuis als op de publieke tribune moet zichtbaar zijn dat de leefbaarheidsgrens van buitengebied Polderbaan al lang ver overschreden is." Het protest start 19.00 uur; het officiële deel om 19:30 uur.