• Aart Tóth

Dichtwedstrijd voor jonge dichters

CASTRICUM In het kader van de Week van de Poëzie (31 januari tot en met 6 februari) zijn er dit jaar verschillende activiteiten in en rond het Strandvondstenmuseum. Zo begint een nieuwe poëzie-expositie met het optreden van dorpsdichter Bob van Leeuwen (zaterdag 2 februari 14.00 uur), is er open huis met een (kunst)veiling voor het goede doel (zondag 3 februari) en komt de dichter Henk Ester op dinsdagavond 5 februari (20.00 uur) een lezing geven. Henk Ester geniet in de dichterswereld landelijke bekendheid sinds hij de prestigieuze C. Buddingh'-prijs won voor zijn debuutbundel Bijgeluiden.


DICHT BIJ ZEE In de leeftijdscategorie 9 t/m 12 en 13 t/m 15 jaar, kunnen jonge dichters meedingen naar een leuke prijs, die uitgereikt zal worden tijdens de opening van de expositie op zaterdag 2 februari. Het thema is Dicht bij Zee. Aanstormende talenten tot en met 15 jaar kunnen tot uiterlijk 23 januari een gedicht rond dit thema toezenden aan info@strandvondstenmuseum.nl.

SPELREGELS Het gedicht moet uit minimaal 7 versregels bestaan. De titel mag niet gelijk zijn aan het thema. Vermeld duidelijk je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. Het mooiste gedicht mag je voordragen op de opening en wordt ook gepubliceerd in de krant. Overige prijzen zijn in de vorm van poëzie literatuur. De jury bestaat uit Bob van Leeuwen, Henk Ester en Menno Twisk.