• ProRail

Een fietstunnel in Castricum: even visualiseren

CASTRICUM Wordt een fietstunnel het nieuwe hete hangijzer? Het zou zomaar kunnen. Want nu is nagelaten om het perrontunneltje onder het nieuwe station wat breder (en daarmee ook geschikt voor fietsers) te maken - een exercitie die volgens veel inwoners relatief eenvoudig was geweest - is een fietsonderdoorgang bij het knelpunt Beverwijkerstraatweg op de agenda gezet. Lokale partij CKenG heeft, via een aangenomen motie, net voor het reces wat huiswerk meegegeven aan b en w. Zij moeten onderzoek doen naar de mogelijkheden van een fietsers- en voetgangerstunnel. Maar hoe zou zoiets eruit kunnen zien? Deze visualisatie van ProRail geeft een indruk. (Aart Tóth)