Eerste studie: alleen woningen, geen bioscoop op de Puikman

CASTRICUM Zoals enkele maanden geleden al in deze krant te lezen was, wordt er gewerkt aan een plan voor 'luchtig opgezette' woningbouw op De Puikman. Binnenkort verhuist sportschool Full of Life van De Puikman naar de Castricummerwerf. Het oude pand wordt niet opnieuw verhuurd; grondeigenaar Biesterbos wil op het terrein woningen ontwikkelen.

In de kadernota die enkele jaren geleden voor het gebied is vastgesteld, heeft het gebied de bestemming wonen en werken. Ooit was het de bedoeling dat hier onder meer het kantoor van Landschap Noord-Holland zou komen, in het zogenaamde 'Groenhuis.' "Ontwikkelaar Biesterbos kiest nu echter voor alleen woningen" verklaart wethouder Marcel Steeman. "En dat is ook wel logisch. Het vullen van de bedrijfsruimten bij het naastgelegen Westerplein ging vrij moeizaam."

Dit betekent dat er een wijziging moet komen in het bestemmingsplan: van gecombineerd woon- en bedrijfsruimte naar sec wonen. Het plan van Biesterbos gaat volgens Steeman uit van vrijstaande woningen en aan de kant van de Beverwijkerstraatweg meer 'verdichting'. Hier zou dus ook ruimte zijn voor sociale woningbouw. "Met een dakconstructie die overeenkomt met het dak van het Huis van Hilde." Steeman benadrukt dat het om eerste, verkennende gesprekken gaat. "Het plan ziet er goed uit, maar we gaan nu kijken of we een haalbaar beeld en programma kunnen samenstellen. Een eerste stap in een lang proces dus."

Ook op de locatie van het bedrijf Kaptein Kaas, dat recent naar Heiloo (Boekelermeer) is verhuisd, zijn woningbouwplannen. Hier moet overeenstemming gevonden worden met de eigenaren van de grond - vooral volkstuintjes - rondom de loods om versnippering tegen te gaan.

GEEN BIOSCOOP Steeman ziet geen regierol voor de gemeente als het gaat om het eventueel opnemen van de bioscoop (waarvoor een verzoek om 'herlocering' is ingediend) in het plan op de Puikman. Steeman: "De bioscoop is wel ter sprake geweest. Maar ik laat dat verder over aan Erik Weel (Corso-bioscoopeigenaar, red.) en Ted Biesterbos. Ik heb niet het idee dat het een realistisch verhaal is, ik zal er als gemeente in ieder geval niet hard op inzetten." 

Corso-eigenaar Erik Weel, die al jaren een nieuwe locatie zoekt voor zijn bioscoop omdat er investeringen (o.a. in projectoren) nodig zijn en hij de business case op de huidige plek niet rond krijgt, is niet verrast. Weel: "Alleen woningbouw is rendabeler. De vraag is wel: in wat voor soort dorp wil je wonen. Die fundamentele discussie zou je eigenlijk eerst moeten voeren. Diversificatie is voor het dorp beter. Het is jammer dat het bestuur daarvoor wegloopt."

Weel wijst erop dat andere gemeenten er vaak wél voor kiezen om een ontwikkelaar de opdracht te geven een maatschappelijke voorziening mee te nemen in een dergelijk plan. Weel: "Het heeft voor mij geen zin om aan tafel te gaan, als de gemeente niet stuurt op een maatschappelijke component is zo'n plan. Woningen zullen altijd meer opleveren."