Enquête 'Safe Streets' online

CASTRICUM Burgemeester Mans heeft maandag 27 november de intentieverklaring van Safe Streets ondertekend. Safe Streets is een campagne van UN Women Nederland, de organisatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid van de Verenigde Naties.

In een Safe Streets -gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte onderzocht en aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf. Onderzoek in een aantal Nederlandse gemeenten toont aan dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte. Een derde van de vrouwen en meisjes is daadwerkelijk ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer.

De eerste stap die de gemeente zet is het onderzoeken van veiligheidsgevoelens onder vrouwen in onze gemeente. En hier kunt u bij helpen. Woont u in Castricum, of verblijft u er regelmatig, dan kunt u de enquête invullen. Hiermee krijgt de gemeente een beeld van waar u zich onveilig voelt in de gemeente, wat zij volgens u kunnen doen om deze locatie(s) veiliger te maken, maar ook wat u eraan doet om bepaalde situaties te vermijden.

De enquête staat op de website van Castricum.